Vuilnis en grofvuil ophaalplek

Tegenover Dalidastraat 37 wordt altijd het vuolnis gezet om op te laten halen. Hier is ook een boomspiegel. De boom is er inmiddels uitgehaald en de aarde is omgewoeld. Al jaren zetten bepaalde buurtbewoners hun zakken op de planten, wat ik een slecht voorbeeld voor kinderen vind om zo om te gaan met planten en (bedreigde) bestuivers. 

Mijn vraag is om hier geen perkje meer van te maken maar met tegels te bestraten en een officiële vuilnisophaalplek van te maken. Het zou fijn zijn als we hier ook grofvuil mogen neerzetten zodat dat niet de plantjes in onze voortuintjes plet. Dus graag met een bordje erbij dat het een vuilnis- en grofvuil ophaalplek is. 

Zo'n, bordje zou dan ook bij het electriciteitshuisje op de andere parkeerplek kunnen worden gezet zodat mensen aan die kant van het Eiland van Laauwik niet onnodig ver gaan slepen met grofvuil. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank, 

Ook namens de met uitsterven bedreigde wilde bijen 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste initiatiefneemster, na intern overleg is besloten dat er geen versteend stukje wordt aangelegd voor het plaatsen van de huisvuilzakken. Daarnaast is er weinig draagvlak voor dit idee uit de wijk. Om deze redenen zal het idee gearchiveerd worden.

Hartelijk dank voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan! Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Vanwege het uitvallen van de Wijkregisseur Nijmegen-Noord, zal uw idee later besproken worden met de betreffende collega's.

Reacties

Idee is ingestuurd op 19-11-2020