Vernieuwen, uitbreiden, verbeteren speeltuin in de gildekamp aan de 40e en 31e straat

Het verbeteren en uitbreiden van  de speeltuin aan de gildekamp 40e en 31e straat het is nu een groot veld met enkel een huisje kabelbaan en schommel hier zou de uitgelezen plek zijn voor meer leuke en veilige toestellen zodat de kinderen meer plezier beleven aan het buiten spelen nu is het wachten op elkaar en het samen spelen met grotere groep lastig. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Hartelijk dank voor uw wens om spelen in uw buurt te verbeteren.
Helaas kunnen wij uw wens niet honoreren.

Op dit moment is geen geld beschikbaar om zo’n grote aanpassing/verandering te doen. Bovendien vraagt een dergelijk grote aanpassing van een sport-/speelplek meer onderzoek naar spelen en sporten in de kampwijken. Dat onderzoek moet eerst gebeuren en is onderdeel van onze wijkaanpak.

Op dit moment is de gemeente via deze wijkaanpak bezig met het herzien/herinrichten van speel- en sportplekken in 5 verschillende wijken/buurten in Nijmegen. Daarmee sluiten we aan op de omgevingsvisie en de visie op spelen. Ook de kampwijken komen hiervoor aan de beurt. Onderdeel van die wijkaanpak is het ophalen van wensen uit de buurt. Met uw goedvinden nemen we deze wens mee en komen hierop terug bij u en alle bewoners als we starten met de kampwijken. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wanneer dat precies is. Zodra uw wijk aan de beurt is doen wij daarvan een aankondiging, onder andere via MijnWijkPlan.

Dank u voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan. 

Wij gaan het intern bespreken met de inhoudelijk adviseur.

Reacties

Idee is ingestuurd op 11-09-2023