Verkeerssituatie St Agnetenweg - Westkanaaldijk

Het fietspad St Agnetenweg - Westkanaaldijk wordt in toenemende mate gebruikt door mensen met opgevoerde brommers, motorrijders en diensten die een snelle route naar de Westkanaaldijk kiezen. Dit zorgt voor overlast en onveilige situaties op de beschreven plek en op fietspad. Door de toegang te beperken tot fietsers en wandelaars wordt de verkeersveiligheid vergroot en de overlast verminderd.

 

 

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank u voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema dat zich niet leent voor participatie.
Wanneer wij een melding over een verkeers(onveilige) situatie binnen krijgen, verzamelen we verschillende gegevens over de locatie en situatie. Als daaruit blijkt dat de situatie niet aan de gestelde normen voldoet beslist de gemeente om dit aan te pakken. Wij bespreken uw idee tijdens het verkeersoverleg en geven u een terugkoppeling via de mail. 
Zou u uw vraag en contactgegevens willen mailen naar wijkregisseurlindenholt@nijmegen.nl? 
Dan zorgen wij dat uw vraag bij de juiste collega terecht komt.

Gezien dit geen participatie idee betreft wordt het idee naar het archief verplaatst. Mocht u meer of andere ideeën hebben, dan zien wij deze graag tegemoet op MijnWijkplan.

Reacties

Dit probleem is al jarenlang aangekaart bij de Gemeente. Zij doet het keer op keer af met de mededeling dat zij er niets aan kunnen doen maar dat het een kwestie van handhaving is. En daar ontbreekt het nou net aan.

Antwoord

Dit probleem is al jarenlang aangekaart bij de Gemeente. Zij doet het keer op keer af met de mededeling dat zij er niets aan kunnen doen maar dat het een kwestie van handhaving is. En daar ontbreekt het nou net aan.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 15-06-2022