Vergroenen en verduurzamen parkeerplaats achter Aldi

Het parkeerterrein achter de Aldi Willemsweg is erg versteend, ongezellig en warm in de zomer. Als je een auto hier hebt staan of via de looproutes naar de Aldi wil lopen, is het al snel te heet (zeker in de zomer). Daarnaast staan er opvallend weinig bomen en is het verdere groen van lage kwaliteit. Dit terwijl er veel huizen op uitkijken en het dicht bij de groene corridor ligt. Bovendien laat de sociale veiligheid door de versteende, niet goed onderhouden uitstraling te wensen over. Meer groen van hogere kwaliteit zal deze ook verbeteren.

Mijn voorstel is om er 15 bomen te planten, verschillend van grootte en soort (inheems), een deel van de onnodig brede stoep tegels uit te halen en vergroenen en daar enkele struiken planten. 

 

Wat mij daarnaast nog een grote verbetering lijkt, is het vervangen van de tegels van de parkeervakken met grastegels waardoorheen een mix van inheemse tredplanten gezaaid kan worden. Goed voor het groene uiterlijk én de infiltratie. Mocht dit te veel kosten, is de vergroeningsslag al een goede stap vooruit.

 

Ik denk dat dit plan mooi aansluit bij de doelstelling van de gemeente om meer bomen te planten, klimaatadaptief te handelen, stoeptegels te verwijderen waar mogelijk, infiltratiemogelijkheden te creëren en verbeterde sociale veiligheid te creëren. Ik ben ook zeker graag betrokken bij de uitwerking van de plannen!

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 08-05-2024