verbeteren kruispunt OC Huismanstraat - Neerboscheweg

In en uitgaan van de wijk is op verschillende momenten van de dag eenware beproeving omdat de Neerbosche weg verstopt staat door een file.
ook oversteken om op een andere manuier de wijk te verlaten is vaak niet mogelijk omdat verkeer op de Neerbosche weg het kruispunt vast zet.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Bedankt voor uw melding op MijnWijkplan. Dit probleem is helaas niet op te lossen met bewonersparticipatie. Ik zal het probleem voorleggen aan onze verkeerskundige voor advies. Zodra er meer bekend is plaats ik het advies hier op MijnWijkplan.

Reacties

Het kruispunt is een verschrikking als je Neerbosch-Oost in - of uit moet rijden. Vooral in de spits, sta je al gauw 10 minuten te wachten. De stoplicht wijk uit staat dan kort op groen. Vaak zit er een automobilist te slapen en kunnen daardoor er maar 2/3 auto's de wijk uit. Kan je nog een keer 10 minuten wachten. Terwijl er dan op dat moment. nauwelijks auto's over de Neerbosscheweg rijden. Verbetering is al jaren welkom uit Neerbosch-Oost!

Antwoord

Jammer, dat er weer veel tijd overheen zal gaan. Het kruispunt is erg gevaarlijk voor voetgangers en fietsers welke alleen hier in grote getalen kunnen oversteken. Ook het voetgangers stoplicht staat heel erg kort afgesteld voor ouderen en mensen met beperking. Een gezond iemand moet hard lopen om de erg brede weg op veilige manier over te kunnen steken. Dit terwijl er verschillende verzorgingshuizen zijn met mensen welke gebruik maken van de wijk voorzieningen.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 13-11-2020