Speelveld 22e straat

Wij wonen in de 22e straat. Ik zie een hoop potentie die hier waargemaakt kan worden. Om te beginnen het volleybalveld is nu niet bestaand met alleen 2 palen. Wat als daar iets word uitgegraven en er zand wordt neergelegd. Het net zou gewoon een ijzer rek kunnen zijn om vernieling te voorkomen. 

Over vernieling gesproken. Mogelijk dat er 1 of 2 camera's opgehangen kunnen worden om wat af te schrikken. Verder is de kabelbaan ook behoorlijk aan vervanging toe ondanks dat er jaarlijks naar gekeken wordt. En in de zandspeeltuin zelf wordt er heel vaak gevochten over de schommels misschien dat 2 dan een beetje weinig is. Het speeltoestel wat er stond was niet echt voor kleine kinderen dat is wel jammer maar was verder wel goed voor de wat grotere kinderen. En tot slot er is ook weinig voor oudere. Geen bankje met een perkje om te zitten. Het hele veld is gewoon niet echt uitnodigend. Dat is wel jammer want in de weekenden zomers ziin er soms wel 30 kinderen aan het spelen hoe mooi zou het zijn als het dan ook nog eens uitnodigend is voor ouderen.

 

Met vriendelijke groet, 

Wesley

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Hartelijk dank voor uw wens om spelen in uw buurt te verbeteren.
Helaas kunnen wij uw wens niet honoreren.

Op dit moment is geen geld beschikbaar om zo’n grote aanpassing/verandering te doen. Bovendien vraagt een dergelijk grote aanpassing van een sport-/speelplek meer onderzoek naar spelen en sporten in de hele wijk. Dat onderzoek moet eerst gebeuren en is onderdeel van onze wijkaanpak.

Op dit moment is de gemeente via deze wijkaanpak bezig met het herzien/herinrichten van speel- en sportplekken in 5 verschillende wijken/buurten in Nijmegen. Daarmee sluiten we aan op de omgevingsvisie en de visie op spelen. Ook de Hillekensacker komt hiervoor aan de beurt. Onderdeel van die wijkaanpak is het ophalen van wensen uit de buurt. Met uw goedvinden nemen we deze wens mee en komen hierop terug bij u en alle bewoners.
Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wanneer dat precies is. Zodra uw wijk aan de beurt is doen wij daarvan een aankondiging, onder andere via Mijn WijkPlan.

Gebreken en/of overlast in de openbare ruimte kunt u altijd melden via de Meld&Herstel-app.
Wij plaatsen geen camera’s in de openbare ruimte. Dit ook in verband met privacy van anderen.

Nogmaals bedankt voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Om de bovenstaande reden verplaatsen wij uw idee naar het archief.
Heeft u verder nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Mail ons gerust via wijkregisseurlindenholt@nijmegen.nl

Reacties

Idee is ingestuurd op 01-08-2023