Speeltuin leuvensbroek

De speeltuin en muurtje in Leuvensbroek 21ste straat zorgt meer voor overlast dan dat er spelende kinderen in de speeltuin aanwezig zijn. De overlast is zo groot dat hier meerdere malen per avond handhaving door de straat rijd. In de ochtend en middag is het erg druk met fietsers en auto's omdat er een school staat in deze straat. Dit brengt soms gevaarlijke situaties met zich mee. Mijn/ons voorstel van onze straat; Haal de speeltuin weg en maak er parkeerplaatsen van. De buurtbewoners hebben weer rustige avonden en er ontstaat meer overzicht en parkeerplaatsen voor school/ouders en buurtbewoners.  

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Ik heb uw initiatief gelezen in het wijkplan. Als directeur van basisschool de Wingerd stoor ik mij vanaf het begin dat ik hier werk (bijna 2 jaar) enorm aan de rommel die wordt veroorzaakt door hangjeugd in en om het speeltuintje aan de 21ste straat Leuvensbroek. Geregeld ruimen wij als school enige rotzooi op maar het blijft zich maar herhalen. Hoe graag wij kinderen ook nabij de school zien spelen, deze overlast maakt dat ik uw plan van harte kan steunen om het speeltuintje te verplaatsen naar elders in de wijk. Dat geeft misschien ook mogelijkheden om de parkeeroverlast van het wijkje te verminderen door de vrijkomende ruimte te benutten voor extra parkeerplaatsen of voor een betere doorstroom van verkeer. U mag mijn reactie plaatsen als reactie op uw initiatief. Wanneer ik er verder iets voor kan betekenen dan hoor ik dat graag. Succes! Met vriendelijke groet, Berry Bakker Directeur Bs de Wingerd Nijmegen

Antwoord

Het weghalen van de muurtjes en vervangen door groen/struiken in de straat zal niet alleen bijdragen aan de rust in de buurt maar maakt het geheel ook een beetje groener. De verplaatsing van het speeltuintje zou in combinatie kunnen met een ander idee uit de wedensteinbroek waar men juist een uitbreiding wil van de speeltuin. de extra ruimte die ontstaat kan dan worden gebruikt om extra parkeerplaatsen te maken zodat niet iedere ochtend de straat geblokkeerd is met ouders die de kinderen komen brengen/ophalen van de scholen.

Antwoord

Ik zou meer groen planten en stenen weghalen, Bij het speeltuintje is inmiddels de halfronde zitmuur weggehaald, alleen zit de jeugd nu regelmatig op het muurtje voor onze huizen en op het hekwerk wat in de plaats is gekomen van de halfronde muur. Ik spreek ook namens meerdere buren die zich hierbij aansluiten. Ik wil graag kijken of we meer groen kunnen aanleggen ipv de  muurtjes en een hek om zo de zitgelegenheid te ontmoedigen en de overlast te beperken. Ik snap best dat de jeugd ergens heen moet maar het is wel jammer dat dat bijna iedere avond bij ons voor de deur is. Ook de wijkagent en bindkracht 10 zijn op de hoogte van deze overlast

Antwoord
Idee is ingestuurd op 14-04-2021