Snelheidsbeperkende maatregelen oude Graafseweg

Het straatbeeld nodigt niet uit om 30km/u te rijden. Drempels zijn makkelijk met 50km/u te nemen. Ik zou graag zien dat de straat met uitnodigt om 30 te rijden. Allereerst op korte termijn de drempels anders inrichten/verhogen. Op lange termijn anders inrichten ( zoals andere wegen in de wijk. En mogelijk eenrichtingsverkeer.)

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste initiatiefnemers en belangstellenden, uw melding is besproken in het verkeersoverleg. De snelheid op de Oude Graafseweg is gemeten. De snelheid van 85% van de weggebruikers ligt tussen 30 en 35 kilometer per uur. Er liggen 6 drempels in de straat en 1 zogenaamd kruispuntplateau. De drempels liggen op een afstand tussen de 70m en 95m van elkaar. De gewenste afstand tussen drempels op 30 km wegen is tussen de 75 en de 100 meter. Hier voldoet de straat aan. Er wordt iets te hard gereden, maar de snelheid is geen reden tot aanvullende maatregelen. Wel kunt u als bewoners acties organiseren met Veilig Verkeer Nederland. Zoals bijvoorbeeld het plakken van 30 km stickers op kliko’s. Zie voor meer acties en informatie https://participatiepunt.vvn.nl/vvn-buurtacties. Dit idee wordt op MijnWijkplan niet verder uitgewerkt en daarom naar het archief verplaatst.

Hartelijk dank voor het plaatsen van uw bericht op MijnWijkplan. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema. Ik bespreek uw melding met onze verkeerskundige. Zodra ik een reactie heb plaats ik deze hier op MijnWijkplan.

Reacties

Hoognodig! Er wordt geracet door onze straat. De drempels die er nu liggen en de breedte van de straat beperken dit totaal niet. Als je de kans hebt, om mensen op hun snelheid aan te spreken, word je vaak uitgejouwd. Het zijn vooral de mensen die niet in deze straat wonen, die er snel doorheen racen. Er wonen veel kinderen in de straat. Nu de omringende straten wel aangepakt zijn, komen er alleen maar meer auto's door de oude Graafseweg. Er moet nu dus ook wat een onze straat gebeuren....

Antwoord
Idee is ingestuurd op 14-11-2020