Sluiting van welderenstraat voor bezoekende auto's

De van Welderenstraat is een straat waar veel horeca gelegenheden aan gevestigd zijn. De straat is ingedeeld als een "auto te gast" straat, het gedrag van auto's in deze straat is echter nog vaak alsof zei de baas zijn in deze straat. Er wordt hard gereden, en motoren laten graag horen dat ze er zijn. De straat wordt vaak gebruikt als sluiproute terwijl er een hele mooie ringweg aanwezig is. Ik wil voorstellen om de toegang tot deze weg te ontzeggen voor bezoekend gemotoriseerd verkeer. Ook de parkeerplaatsen worden hiermee overbodig. Dit geeft de mogelijkheid om de voetgangers over de weg te leiden, en creëert een veilige situatie voor fietsers en voetgangers. Ook komt er ruimte voor meer groen doordat de parkeerplaatsen overbodig worden.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Bedankt voor het indienen van uw idee. Uw idee betreft een mobiliteit-, en verkeersvraagstuk. Uitvoering van dit idee zou vergaande gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de binnenstad. En kan dus niet 'zomaar' uitgevoerd worden. Uw idee zetten we  intern uit, zodat u antwoord krijgt op uw idee. 

Mijnwijkplan is gericht op het participeren in de openbare ruimte waarmee verbinding in de buurt wordt gestimuleerd. Uw idee leent zich onvoldoende voor participatie en verbinding in en van de buurt. Om deze reden verplaatst wij het naar het archief.

Reacties

Idee is ingestuurd op 21-08-2021