Rioolrenovatie Graafseweg / Willemsweg 9 t/m 20 december

Het riool in de Willemsweg, nabij de Graafseweg is toe aan onderhoud en wordt vanwege de ligging sleufloos gerenoveerd. Dit betekent dat de straat niet wordt opengebroken en er alleen ter plaatse van een aantal putten werkzaamheden zijn. Deze putten vormen de in- en uitgang van het materiaal voor de renovatiewerkzaamheden. Uitvoering gebeurt door de firma GMB Rioolrenovatie.

Wanneer

Tussen maandag 9 en vrijdag 20 december vinden de werkzaamheden plaats. Bij (zware) regenval worden de werkzaamheden uitgesteld.

Zie hier een specifieke dagplanning:

  • 9 december: plaatsen tijdelijke verkeersmaatregelen.
  • 10-11 december: vrijgaven put (2497) in talud spoorkuil. Installeren pompinstallatie t.h.v. ALDI.
  • 12 december: voorbereiden renovatie.
  • 16-17 december: uitvoeren renovatie
  • 18-19 december: afronden renovatiewerkzaamheden en herstellen put (2497).
  • 20 december: verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen.

Wat u ervan merkt

Verkeersmaatregelen:
Voor uitvoering van de werkzaamheden wordt de afslag richting centrum op de Willemsweg afgesloten. Ook wordt het fietspad t.p.v. de werkzaamheden afgesloten en fietsverkeer omgeleid via de andere kant van de straat. Alle verkeer kan gewoon doorgang vinden.

Het verkeersplan is opgenomen in de bijlage.

Wij vragen u om uw auto niet te parkeren binnen tien meter van een inspectieput. Dat zijn de grote vierkante putten met ronde deksels in de straat.

Geur:
Bij de werkzaamheden kunt u een chemische geur waarnemen. Deze is onschadelijke en komt van de hars in de renovatiekous.

Pompinstallatie:
Omdat voor het uitvoeren van de renovatie het riool vrij moet zijn van afvalwater wordt er een pompinstallatie geplaatst. Dit gebeurt langs de Willemsweg ter hoogte van de ALDI. Dit neemt tijdelijke parkeerruimte in en veroorzaakt extra achtergrondgeluid.

Bij vragen
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Gemeente Nijmegen, dhr. Robert Tannemaat (r.tannemaat@nijmegen.nl)

Voor vragen tijdens en over de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van dit werk, de heer Bart Schoemaker: 088 – 88 54 200 of  info@gmb.eu.

Initiatiefnemer
Robert Tannemaat
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente
Reacties
Gepromoveerd naar In uitvoering op 28-11-2019
Idee is ingestuurd op 28-11-2019