Planten van nieuwe bomen en groen in Weezenhof 67ste straat

 

Tijdens de storm van de zomer van 2018 is een groot aantal bomen in uw straat beschadigd geraakt. De meest beschadigde bomen zijn direct na de storm verwijderd. Daarom gaan we de bomen en het groen in uw straat herstellen, vernieuwen en bestendig maken voor de toekomst. Hier leest u wat wij van plan zijn en wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wilt u het gehele ontwerp bekijken?
Dit kunt u vinden in het kader 'over dit project' aan de linkerkant. Het staat onder het kopje bestanden.

 

We gaan toekomstbestendige bomen en groen in uw straat planten

De verwijderde bomen worden vervangen door meerdere soorten bomen die beter tegen het veranderende klimaat kunnen. In totaal planten we 20 nieuwe bomen. De bomen krijgen soms een andere plek. Ook geven we de bomen meer ruimte zodat ze beter kunnen groeien en goed kunnen wortelen.

 

Een aantal bomen en boomstronken verwijderen we vóór we nieuwe bomen planten.

De 4 bomen bij huisnummers 6710 t/m 6716 gaan we verwijderen en vervangen door drie nieuwe bomen. De bomen aan de overkant van huisnummers 6706-6714 zijn verwijderd en worden niet opnieuw geplant. Hier worden de boomstronken verwijderd en de parkeerplaatsen hersteld. Wel worden twee bomen geplant in de (nieuwe) plantvakken op de hoek van de straat bij huisnummers 6702 (aan de overkant) en  6701. Hiervoor verplaatsen wij één parkeervak bij huisnummer 6702 aan de overkant (in de brief stond huisnummer 6701, maar dat is onjuist). Dit parkeervak wordt bij huisnummer 6736 gemaakt.

 

We voegen groen toe en vervangen groen door nieuwe struiken of (bloemrijk) gras.

Op een aantal plekken wordt er groen toegevoegd in de straat. Dat doen we onder andere voor de woningen van 6718-6720 en 6759-6761. Ook vervangen we op meerdere plaatsen verouderde struiken door nieuwe struiken of (bloemrijk) gras. We vervangen de struiken op de plaatsen waar nog boomstronken aanwezig zijn en op het grasveld voor de woningen van 6701 t/m 6707.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van Esch van 18 januari tot 6 februari 2021.

In de eerste twee weken worden de verouderde struiken, de boomstronken en de 4 bomen verwijderd en de parkeerplaatsen hersteld. In de laatste week worden de nieuwe bomen, struiken en (bloemrijk) gras geplant. De planning is onder voorbehoud van onwerkbaar weer.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Beste mevrouw Van der Meer, Ik heb geprobeerd u een e-mail te sturen, maar deze kan helaas niet op het in de brief vermelde e-mailadres worden verstuurd ('e-mailadres kan niet worden gevonden'). Daarom hieronder mijn vraag: Fijn dat er bomen en extra groen wordt toegevoegd in onze straat en ander groen vervangen (overigens was het fijn geweest als iets meer informatie was verstrekt wat voor groen precies wordt aangeplant). Mijn vraag gaat over de vermelding dat thv huisnummers 6718-6720 extra groen wordt toegevoegd. Bijzonder fijn ook, aangezien de ruimte nu vaak als parkeerplek wordt gebruikt, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Echter, hier stonden eerder twee bomen die in de zomer veel warmte tegen hielden, wat prettig was. Kunt u mij laten weten wat precies wordt bedoeld met toevoegen van extra groen, wat moet ik mij hierbij voorstellen? Ik begrijp dat er geen bomen terug worden geplant (was eerder wel beloofd)? Alvast dank voor het antwoord!

Antwoord

Ik zie nu in het ontwerp (had ik over het hoofd gezien) dat er sierheesters komen. Is het alsnog mogelijk hier ook een boom terug te plaatsen? Zou enorm worden gewaardeerd!

Antwoord

Beste B. Pul, wilt u telefonisch contact met mij opnemen op 06-50003916? Met vriendelijke groet, Lisette van der Meer

Antwoord

Volgens het plan worden veel struiken (ook recent geplante struiken) vervangen door gras. Ik heb daar bezwaar tegen aangezien nu al is te voorzien dat de grasstroken als honden-uitlaatplek gebruikt gaan worden, en slechts 2 maal per jaar maaien draagt evenmin bij aan een verzorgd uiterlijk van de straat. Waarom is dit plan zo is opgesteld, en met wie is daarover overleg geweest? In elk geval níet met de bewoners van deze straat! Anderhalve week geleden hebben de bewoners een brief ontvangen van de gemeente, zonder dat daarin echt duidelijk is gemaakt hóe het er exact uit zou komen te zien, en zonder dat een mogelijkheid aan de bewoners wordt gegund daarover hun mening te geven. Werkzaamheden beginnen zelfs al op 18 januari 2021. Ik vraag u met klem dit plan te herzien en met bewoners in gesprek te gaan. Zíj zijn immers degenen die hier wonen, en die dus ook de overlast zullen gaan ervaren. Plannen maken zonder enig overleg of inspraak is niet meer van deze tijd!

Antwoord

Volgens het plan worden veel struiken (ook recent geplante struiken) vervangen door gras. Ik heb daar bezwaar tegen aangezien nu al is te voorzien dat de grasstroken als honden-uitlaatplek gebruikt gaan worden, en slechts 2 maal per jaar maaien draagt evenmin bij aan een verzorgd uiterlijk van de straat. Waarom is dit plan zo is opgesteld, en met wie is daarover overleg geweest? In elk geval níet met de bewoners van deze straat! Anderhalve week geleden hebben de bewoners een brief ontvangen van de gemeente, zonder dat daarin echt duidelijk is gemaakt hóe het er exact uit zou komen te zien, en zonder dat een mogelijkheid aan de bewoners wordt gegund daarover hun mening te geven. Werkzaamheden beginnen zelfs al op 18 januari 2021. Ik vraag u met klem dit plan te herzien en met bewoners in gesprek te gaan. Zíj zijn immers degenen die hier wonen, en die dus ook de overlast zullen gaan ervaren. Plannen maken zonder enig overleg of inspraak is niet meer van deze tijd!

Antwoord

Dank voor dit bericht, een passend antwoord op mijn vragen aan Maryse. De struiken voor de huisnrs 6701/6707 worden vervangen door nieuwe struiken, zo ontstaat mijn vraag: Bij huisnummer 6736 wordt een nieuw parkeervak gemaakt, compensatie voor parkeervak bij 6701. Is het mogelijk de nieuwe struiken een hoogte te laten groeien die het uitzicht op het vele blik, vanuit 6701/6707, wegneemt? Enkele jaren geleden keken zij naar een groene omgeving en dat is helaas verdwenen na de twee stormen.

Antwoord

Beste Jan Franken, Uw vraag is mij niet helemaal duidelijk. Wilt u telefonisch contact met mij opnemen op 06-50003916? Dan kunnen we samen kijken wat mogelijk is. Met vriendelijke groet, Lisette van der Meer

Antwoord
Idee is ingestuurd op 07-01-2021