Parkeervakken Antiloopstraat

Wat veel buurtbewoners al jaren bezig houdt is het parkeren in de Antiloopstraat.

Aan de even zijde van de straat zijn de trottoirs een stuk breder dan aan de oneven zijde van de straat, althans in het gedeelte vanaf de Zebrastraat tot aan de Giraffestraat. Bewoners van de even zijde van de straat parkeren echter juist hun auto's op straat [waarschijnlijk historisch zo gegroeid en waarschijnlijk ingegeven door het feit dat het trottoir hier hoger lijkt dan aan de overzijde vand e straat] terwijl bewoners van de oneven zijde hun auto's parkeren op het trottoir, omdat anders de doorgang teveel belemmerd zou worden. Probleem is dan wel dat de doorgang op het trottoir aan de oneven zijde nu vaak teveel belemmerd wordt omdat -zoals gezegd- het trottoir hier veel smaller is dan aan de even zijde.

Mijn idee is om in dit gedeelte van de Antiloopstraat parkeerhavens te creëren, zodat het probleem van doorgang-belemmering op ófwel de straat ófwel het trottoir aan oneven zijde wordt opgeheven.

Tot mijn grote verbazing is er inmiddels wél een idee van één enkele bewoner van de Zebrastraat gerealiseerd in de Antiloopstraat... Het betreft een plant-vak. Hierover zijn bewoners niet geraadpleegd noch geïnformeerd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactie gemeente op 21-11-2022:

Beste bewoners,

Hartelijk dank voor het indienen en steunen van dit idee. We waarderen het zeer als inwoners betrokkenheid bij hun leefomgeving tonen!

Helaas is het niet mogelijk om op korte termijn parkeerhavens te realiseren in dit deel van de Antiloopstraat. We leggen u graag uit waarom.

In 2021 is het deel van de Antiloopstraat tussen de Eekhoornstraat en de Steenbokstraat opnieuw ingericht. De reden hiervan was dat de riolering aan vervanging toe was. De riolering van het deel van de Antiloopstraat tussen de Steenbokstraat en de Zebrastraat is nog in goede staat en pas rond 2035-2040 aan de beurt voor vervanging. Daarnaast bestaat de verharding in dit deel van de straat uit klinkers die nog tot minimaal 2060 meekunnen.

Omdat zowel de riolering als de verharding nog niet aan vervanging toe is, is een renovatie van de straat voorlopig niet aan de orde. We erkennen dat de inrichting van de straat inmiddels verouderd en achterhaald is, maar helaas heeft de gemeente geen middelen om alle verouderde straten aan te pakken. Daarom kijken we bij het aanpakken van straten vooral naar waar het riool aan vervanging toe is, of waar de straten heel slecht zijn. Dit deel van de Antiloopstraat wordt dan ook niet binnenkort gerenoveerd. Omdat de straat inderdaad te smal is om aan weerszijden volledig op de weg te kunnen parkeren, wordt parkeren op de stoep hier getolereerd en niet beboet.

Heeft u vragen? Mail gerust naar wijkregisseurmidden@nijmegen.nl. Dit idee wordt over 14 dagen gearchiveerd.

 

 

 

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste bewoners,

Hiernaast, onder het idee, vindt u een reactie van de gemeente. 

Reacties

Mooi initiatief! Verderop in de Antiloopstraat (andere kant Steenbokstraat) is dit al aangepast en dat ziet er overzichtelijker uit en de stoep is ook veel beter begaanbaar. Fijn als dat bij ons ook gebeurt, want mijn broertje kan met z’n scootmobiel er nu bij ons deel van de straat niet altijd makkelijk langs helaas.

Antwoord

In jouw verzoek geef jij aan dat het op de straat parkeren aan de even kant misschien historisch zo gegroeid is. Ik vermoed dat de bomen die aan die zijde staan daar meer mee te maken hebben. En dat door die bomen de stoep breder is, maar door de boomspiegels in feite ook weer smaller. Ik vraag mij af of parkeervakken maken juist zorgt voor minder parkeerplek.

Antwoord

Helemaal mee eens; had verwacht dat de werkzaamheden zoals aan het begin van de Antiloopstraat zijn uitgevoerd ook in het laatste gedeelte van onze straat zou gebeuren. Huidige situatie levert veel problemen op m.b.t. de doorgang van voetgangers met rollators en kinderwagens, e.d.. Daarnaast is het al verscheidene keren gebeurd dat aan de straatzijde spiegels van de auto worden afgereden.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 25-10-2022