Oplossing verkeersdrama keizer trianusplein

Het keizer trianusplein is een van de drukke verkeerspleinen in de stad. Voor nieuwe bezoeker is het vaak erg onduidelijk welke weg er gekozen moet worden. Het plein verbinding momenteel 6 wegen, 3 grote doorgaande wegen, een weg het centrum in, en twee wegen naar Nijmegen Oost. 

Verkeerspleinen zorgen voor een sterk verminderde flow ik verkeer in vergelijk met rotondes, daarnaast zorgen rotondes voor het op een natuurlijke manier terugdringen van de snelheid van de auto's. Mijn voorstel is om dit plein te vervangen door een turbo rotonde waarbij  voetgangers en fietsers zoals gescheiden worden van het overige verkeer doormiddel van een fietsers kuil/ brug zoals ook gedaan is in Eindhoven bij de berenkuil. 

De rotonde zou tevens geen 6 aansluitingen moeten hebben, dit is te veel voor een overzichtelijke verkeers situatie,  4 is een realistischer aantal. De twee aansluitingen naar stadsdeel nijmegen west zouden kunnen worden afgesloten en het verkeer kan via de bergendalse weg geleid worden. 

De nieuwe turbo rotonde lay-out maakt het ook mogelijk om een voor voetgangers toegankelijk park te creëeren waar nu het plein is.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Bedankt voor het indienen van uw idee. Uw idee betreft een mobiliteit-, en verkeersvraagstuk. Uitvoering van dit idee zou vergaande gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de binnenstad. En kan dus niet 'zomaar' uitgevoerd worden. Uw idee zetten we  intern uit, zodat u antwoord krijgt op uw idee. 

Mijnwijkplan is gericht op het participeren in de openbare ruimte waarmee verbinding in de buurt wordt gestimuleerd. Uw idee leent zich onvoldoende voor participatie en verbinding in en van de buurt. Om deze reden verplaatst wij het naar het archief.

Reacties

Idee is ingestuurd op 21-08-2021