Nieuw Groen aan de Nieuwe Markt

I.h.k.v. ‘Nijmegen vergroent: stenen eruit, groen erin!’ hebben we als buurtbewoners het idee om een deel van de nieuwe markt te vergroenen. Deze straat is volledig bestraat met hier en daar een lindeboom. Graag willen we aan de gemeente voorstellen om hier samen met haar inwoners meer groen aan te leggen (zie figuur). Dit brengt meerdere voordelen met zich mee:

  • Draagt bij aan een positieve woonervaring (o.a. verminderde hittestress) van de buurtbewoners én van de vele mensen die hier doorheen lopen (directe link tussen Kronenburgpark en de Waalkade).
  • Draagt bij aan een gezonde leefomgeving.
  • Draagt bij aan een groter veerkracht tegenover een veranderend klimaat (o.a. wateroverlast).
  • Draagt bij aan de lokale biodiversiteit.

Daarbij lijkt het ons als buurt geweldig om hier samen werk van te maken. Zodoende draagt het ook direct bij aan een stukje sociale cohesie / samenhorigheid. We zijn ons echter onbewust over of dit überhaupt wel mogelijk is (denk aan kabels, leidingen e.d. die onder de grond liggen). Daarbij steken we als buurt graag de handen uit de mouwen, maar realiseren we ons ook dat er enige mate aan begeleiding en facilitering nodig is vanuit de gemeente Nijmegen. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Vandaag hebben we op locatie afgesproken met de initiatiefnemers van dit idee. Zij gaan een conceptplan opstellen en gaan hierover in gesprek met buurtbewoners om zo draagvlak te verzamelen en eventueel het plan verder te ontwikkelen. Daarna wordt het plan door de gemeente getoetst. Er wordt hierbij gekeken naar (on)mogerlijkheden, bijvoorbeeld kabels en leidingen etc. Als u dit idee wilt ondersteunen dan kunt u dit doen door een like (hartje) te geven via deze pagina. Succes!

Er wordt binnenkort een afspraak gepland met de initiatiefnemers om op locatie in gesprek te gaan over dit idee. We verplaatsen het idee naar de fase 'in uitwerking'. Zodra er meer bekend is plaatsen we een update op deze pagina.

Dank voor het indienen van uw idee! Wij bespreken intern of uw idee mogelijk is en komen er via deze pagina op terug.

Reacties

Wat een prima idee. Sta klaar voor onde4houd!

Antwoord

Dit is pas een doorbraak :) Groen moet je doen !! Mocht er een stukje te maaien gras/gazon in onze vergroende straat komen te liggen, ik maai het gaarne en per drukkertje.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 04-10-2021

goed plan! De straat versterkt momenteel de geluidsoverlast als een echoput, meer groen zal dat ook helpen dempen

Antwoord

Mooi plan!

Antwoord

Jaha, Dit willen wij wel!

Antwoord

Goed idee, ik doe mee.

Antwoord

Goed initiatief!!

Antwoord

Goed initiatief Zorgt voor gemeenschapsgevoel samenwerking ontspannende inspanning en fun

Antwoord

Hoe meer groen in de stad hoe beter!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 31-05-2021