Meer parkeerplekken bij "De Regisseur Zuiderveld Nijmegen"

Er zijn te weinig parkeerplekken gerealiseerd op de locatie Zuiderveld. De bewoners dienen telkens meerdere straten verderop te parkeren. Dit resulteerd in dat auto's creatiever om gaan met parkeerplekken (parkeren op stoep, strak achter op elkaar etc.). Dit om te kunnen laden en te lossen en door gebrek aan parkeerplekken. Ook dit is bevestigd na een bezoeksronde met Wijkagent van Regio Noord Dhr. G. Codrington.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

In Zuiderveld is bij de inrichting van de algemene parkeernorm voor Nijmegen aangehouden. De balans tussen beschikbare parkeerplaatsen en parkeervraag kan door een aantal factoren worden verstoord, waardoor zg. ‘parkeerdruk’ ontstaat. Voorbeelden zijn dat bewoners parkeren op straat, ipv op de bij hun woning ingerichte plek (garage, oprit), of dat bewoners de parkeerplek op eigen terrein om tot bijvoorbeeld tuin/schuur/aanbouw/trampoline, waardoor parkeren op eigen terrein niet meer mogelijk is. Ook het feit dat in de wijk nog gebouwd wordt, kan een reden zijn dat u parkeerdruk ervaart, bijvoorbeeld omdat nog niet alle locaties voor parkeren zijn ingericht.

Waar op dit moment de oorzaak ligt van de door u ervaren parkeerdruk is niet helemaal duidelijk. Verwachting is, dat wellicht de parkeerdruk wat in balans komt, als delen van de wijk volledig zijn gerealiseerd en ingericht. Mocht toch het probleem aanhouden, en ook door andere mensen parkeerdruk wordt ervaren, zou de gemeente een onderzoek kunnen doen naar de locaties, tijden of oorzaak van de parkeeroverlast.

Reacties

Idee is ingestuurd op 02-01-2022