Meer leven in het park Daniëlsplein

Het park op de Daniëlsplein is nu alleen maar een stukje groen om doorheen te lopen.Graag zou ik er mee leven willen zien. Een reden voor kinderen en volwassenen om even daar te stoppen. Zodat het ook een ontmoetingsplek woord.Daarbij denk ik aan een vogelnest schommel of natuur speeltuin elementen. Een vogelnest schommel is aantrekkelijk voor kinderen en stevig genoeg voor volwassenen.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste initiatiefnemers,

Uw wens is besproken in het spelenoverleg met de inhoudelijk adviseurs.
Op deze locatie is geen ruimte voor speeltoestellen. Het plein is ingericht als park met groenvoorzieningen. Dit hebben we in 2019 in samenspraak met bewoners uit de wijk gerealiseerd.

Om deze reden kan dit idee helaas niet uitgevoerd worden.

Wijkaanpak
De gemeente is momenteel bezig met het herzien/herinrichten van speel-en sportplekken in 3 verschillende wijken/buurten in Nijmegen.

Ook de wijk Heseveld komt aan de beurt. Onderdeel van deze wijkaanpak is het ophalen van wensen uit de buurt.
Het is nu nog niet bekend wanneer uw wijk aan de beurt is.
Zodra uw wijk aan de beurt is ontvangt u(en alle andere bewoners) hier bericht over, onder andere via Mijn Wijkplan.

U kunt dan meedenken en uw wensen voor spelen in uw wijk aan ons doorgeven.

Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Blijft u meedenken en uw wensen delen voor de wijk via Mijn Wijkplan? Samen maken we de wijk!

Wij verplaatsen dit idee naar het archief.

Hartelijk dank voor het indienen van dit idee op MijnWijkplan!

Het idee wordt intern besproken. Zodra er meer informatie is over de mogelijkheden wordt er contact opgenomen. 

Reacties

Idee is ingestuurd op 25-08-2022