Kwaliteitsimpuls WKW254

Ik woon sinds 2000 in de witte boerderij aan het einde van de Wolfskuilseweg (nr 254), waar mijn vader vroeger een agrarisch bedrijf runde. Achter de boerderij staan oude schuren en bijgebouwen. Deze zijn lelijk, niet meer functioneel en verouderd en vormen door aanwezigheid van asbest en polystyreen een gevaar voor milieu en omgeving. De wens is om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven door de bestaande bedrijfsgebouwen te ontmantelen en aan de straatzijde een nieuwe vrijstaande woning of een twee-onder-een-kapwoning te realiseren. Ook passen we de functie van de weide in de toekomst aan waarbij we deze nog meer integreren in Park West. Op korte termijn is het de wens de weide als paardenweide te blijven gebruiken zo lang dan kan.

In ons plan zijn we uitgegaan van het idee om het groene open, karakter van de wijk te bevorderen. Dit doen we bijvoorbeeld door:

  • meer groene ruimte toe te voegen (de totale bebouwde oppervlakte neemt af)
  • bij de inrichting aan te sluiten op de Visie Park West en doelstellingen die daarmee samen hangen (aanplant nieuw groen, bevorderen biodiversiteit, in stand houden open ruimte en groene zones)
  • te kiezen voor nieuwe duurzame bebouwingen die passen bij het historische agrarische karakter van deze omgeving

In de bijlage is de bestaande en nieuwe situatie weergegeven.

Eind oktober zijn nabije bewoners en een afvaardiging van de Werkgroepen Leefomgeving (WGLO)/Groen van de Vereniging Dorpsbelang Hees op tijdens informatieavond geïnformeerd. De bewoners en afgevaardigden hebben positief gereageerd op het plan.

Op dit moment ben ik in overleg met de Wekgroep Leefomgeving om hen zo goed mogelijk te betrekken bij de plannen. De WGLO heeft mij uitgenodigd om  hen op 24 januari nogmaals een toelichting te komen geven op het plan

Het plan wordt rond 21 december gepubliceerd via de officiële kanalen van de Gemeente Nijmegen

Neem gerust contact op als u vragen heeft.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 21-12-2023