Kwaliteit plantsoen Zilverdenstraat

De kwaliteit van dit plantsoen laat te wensen over. De gemeente wil in overleg met omwonenden bespreken hoe dit plantsoen opgeknapt kan worden en wat de rol van bewoners hierin is / kan zijn.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Dit plantsoen is inmiddels opgeknapt. Bewoners hebben hierin meegedacht. Dank daarvoor!

Plannetje is naar omwonenden gestuurd; bewoners kunnen zich hierin vinden. Uitvoering vindt plaats voorjaar 2017. 13-03-2017

Gisteravond bijeenkomst geweest. Ondanks minimale opkomst (4 buurtbewoners) wel ideeën over de inrichting van het plantsoen. Participant Moerbeiplantsoen vertelt enthousiast over bewonersparticipatie Moerbeiplantsoen en de ervaringen die zij daarmee hebben. Bewonersparticipatie Zilverdenstraat is qua beheer en onderhoud voor dit plantsoen geen haalbare kaart. Gemeente maakt voorstel voor opknap van dit plantsoen waarbij de ingebrachte ideeën (o.a. gras, beplanting dat vogels, vlinders aantrekt) zo goed mogelijk verwerkt worden. JS 29-11-2016

Op maandag 28 november van 19.00 - 20.15 uur is er een overleg voor omwonenden om mee te denken over de inrichting van dit plantsoen; in De Ark van Oost, Cipresstraat 154. U bent van harte welkom!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 21-08-2017
Idee is ingestuurd op 02-11-2016