Kwaliteit plantsoen Moerbeistraat

De kwaliteit van dit plantsoen laat te wensen over. De gemeente wil in overleg met omwonenden bespreken hoe dit plantsoen opgeknapt kan worden.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Er is met omwonenden overeenstemming over het opknappen van het plantsoen Moerbeistraat. Uitvoering vindt plaats in het najaar 2017. Bewoners hebben meegedacht met plannen omtrent opknap, maar vervullen geen rol in het beheer / onderhoud. 21-08-2017 JS

Plannetje gemaakt door gemeente en is verstuurd naar omwonenden. Reacties hierop moeten vóór 20 maart binnen zijn. Uitvoering is gepland najaar 2017. 13-03-2017 JS

Gisteravond 4 enthousiaste bewoners ontvangen die ideeën hebben aangeleverd voor het opknappen van dit plantsoen. Met elkaar afgesproken dat gemeente komt met een voorstel waarin de wensen zoveel als mogelijk verwerkt worden. Omwonenden willen meer 'gebruiks'groen in plaats van 'kijk'groen, meer kleur en vlinders en extra boompjes.

Er is een avond voor de omwonenden gepland over opknap plantsoen Moerbeistraat op dinsdag 29 november van 19.00 - 20.15 uur in De Ark van Oost, Cipresstraat 154. U bent van harte welkom!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 21-08-2017
Idee is ingestuurd op 15-09-2016