Gevaarlijke situaties Tooropstraat

De Tooropstraat, een straat midden in een geliefde woonwijk waar een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. Een snelheidslimiet waar echter zelden aan wordt gehouden. Dat bleek gisteren wel, toen er een kat werd aangereden omdat er een automobilist veel te hard reed. Als kers op de taart reedt de automobilist nog harder weg om de situatie te onvluchten.

Dit is helaas niet de eerste keer. Wij wonen aan de Tooropstraat 213A, met de woonkamer aan de straat. Wij zien hier vanalles gebeuren, van senioren die over de weg moeten lopen omdat er ruimte gebrek is voor fietsen, tot automobilisten die met 50-60km per uur door de straat een rijden. Automobilisten die overigens niet eens uit onze wijk komen, maar wel de straat als sluiproute gebruiken, terwijl de Berg en Dalseweg ernaast ligt.

De problemen opgesomd:

  1. Automobilisten rijden hier heel hard en/ of trekken heel hard op. Dit heeft te maken met de vervallen staat van de drempels en de ligging ervan (1 drempel per 100meter is niet genoeg.) Het heeft ook te maken met dat een asfaltweg impliceert dat men hier 50 mag, omdat het op een doorgaande weg lijkt.
  2. De straat wordt gebruikt als sluiproute door mensen die hier niet wonen, elkaar persoonlijk aanspreken op rijgedrag kan dus niet. Anders hadden wij dit eerst geprobeerd.
  3. Te weinig ruimte voor fietsen, met name tussen nummers 209 tot 219. Hierdoor zijn mensen genoodzaakt over de straat te lopen waar men zo hard rijdt. Vooral wanneer het hard waait is dit een probleem, dan vallen de fietsen om en beschadigen auto's. 
  4. Geluidsoverlast voor alle bewoners van de Tooropstraat. Oud asfalt, huizen die tegenover elkaar staan zonder begroeiing en te hard rijdende automobilisten zorgen ervoor dat wij elkaar niet kunnen verstaan in de huiskamer, met sportieve auto's zijn dichte ramen en deuren niet genoeg om het geluid te stoppen.
  5. Combinatie van bovenstaande factoren, senioren over de straat door de fietsen en hardrijdende automobilisten. Laatst is er een kat aangereden, volgende keer is het een kind of senior die over het hoofd wordt gezien.

De oplossingen:

  1. De straat repareren en eventueel betegelen, zoals men dat heeft gedaan op de Daalseweg. Dit heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.
  2. Drempels repareren en frequenter plaatsen waardoor te hard rijden/ snel optrekken onmogelijk wordt gemaakt.
  3. Maak van de Tooropstraat een fietssnelweg met oplossingspunt 1 & 2 erin verwerkt. Maak autorijden minder aantrekkelijk.
  4. Met betrekking tot de fietsen zien wij graag een fietsparkeerplaats zoals de Acaciastraat die heeft, dit voorkomt omvallende fietsen en houdt de stoep vrij voor gebruik. Daarbij zullen autos dan ook niet meer beschadigd raken door de fietsen.

Het resultaat is een straat waar men weer elkaar kan verstaan en veilig over straat kan. Ik heb van verschillende bewoners het beklag vernomen en ik weet zeker dat er met deze oplossingen veel verbetering te behalen is. Ik hoop dat jullie daar ook zo over denken.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste bewoners,

De Gemeente heeft goed contact met de initiatiefnemers van dit idee. Het plan van de bikespace als pilot wordt nu verder uitgewerkt. Daarom verplaatsen we dit idee nu naar 'in uitwerking'. 

Beste initiatiefnemer en deelnemers, fijn dat u MijnWijkplan heeft gevonden en dank voor het indienen van dit idee. Het idee heeft draagvlak vanuit de buurt en daarom zal dit idee opgepakt worden door de Gemeente.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 25-05-2022

We hebben een doorbraak in het fietsenprobleem. De gemeente wil als pilot een bikespace gaan plaatsen ter hoogte van 215,217, 219. Echter gaat dit gepaard met het verdwijnen van een parkeerplek. Ik zou graag wat draagvlak van de bewoners krijgen dat we dit verder kunnen doorzetten. Het parkeerprobleem van alle fietsen zal de doorgang op het trottoir oplossen. Ik hoop op uw steun en zie graag uw reactie tegemoet. Mark Berends

Antwoord

Mijn steun heb je, ik heb ook begrepen dat een van de bewoners op 215, 217, 219 bezig is met handtekeningen, wellicht is zij erin te betrekken?

Antwoord

Dat klopt, ik heb ze dat gevraagd. dank voor je reactie!

Antwoord

Waarom is een fietsenrek hard nodig: 1. Fietsen staan op de stoep, vernauwde doorgang, niet rolstoelvriendelijk en wandelwagens kunnen er ook niet door 2. Er is geen andere mogelijkheid om de fietsen ergens neer te zetten 3. Nijmegen is een fiets-stad, dus deze voorzieningen moeten gewoon geregeld kunnen worden. Zeker als je fietsen wilt stimuleren 4. Er ontstaan gewoon gevaarlijke situaties Dus gemeente Nijmegen lees het bericht klik het niet weg. Doe er iets mee!

Antwoord

Ik lees een en ander over mogelijke oplossingen, maar ik zie nergens een reactie vanuit de Gemeente. Met name het fietsenprobleem veroorzaakt voor voetgangers of mensen met een rollator een groot probleem. Een Bike Space initiatief zou fantastisch zijn en zo kunnen we de trottoirs vrijhouden. Ik heb de gemeente gebeld maar die kennen dit idee niet (bike-space) en verwijzen me naar het wijkplatform. Hoe kunnen we dit verder vormgeven?

Antwoord

Ik heb overwogen om een fietsenrek een parkeerplek te zetten, maar ik heb het vermoeden dat de gemeente er dan snel bij is om het rek te verwijderen. Ik vind het jammer dat een reactie vanuit de gemeente uitblijft, vooral omdat er draagvlak voor is. Ik denk dat we een reactie moeten afwachten van de gemeente, helaas.

Antwoord

Ik heb zojuist met de wijk regisseur Helen Franken gesproken. zij is ook verantwoordelijk geweest voor de bike-space in de Acaciastraat. Ik heb met haar afgesproken dat ik haar een e-mail zal sturen met argumenten waarom dit een oplossing kan zijn voor het fietsenprobleem. Belangrijk is dat er draagvlak komt vanuit de bewoners. Zeker omdat er dan een parkeerplaats wordt opgeofferd voor het stallen van de fietsen. Daarentegen zal de doorgang op het trottoir verbeteren voor mensen die slecht ter been zijn en dus gedeeltelijk over de straat moeten lopen wat weer gevaarlijke situaties op kan leveren. Desnoods proberen we het als een experiment. Dus laten we proberen om zoveel mogelijk bewoners mee te krijgen om dit project te kunnen verwezenlijken.

Antwoord

Er wordt inderdaad te hard gereden op de Tooropstraat, stoepen zijn erg smal waardoor senioren, kinderwagens, etc regelmatig in de knel zitten. Zeker nu, met de 1,5 meter afstand, waardoor veel mensen maar gewoon op de weg gaan lopen levert dit gevaarlijke situaties op. Een slimme herinrichting van de straat kan een hoop kwaliteit toevoegen: groen, plek voor wandelaars, fietsparkeerplekken, misschien zelfs wel efficiënter parkeren als de weg smaller wordt? Meteen de riolering vervangen en regenpijpen afkoppelen? Het is tijd!

Antwoord

Wat betreft de fietsen volkomen terecht. Voetpaden zijn moeilijk te bereiken + auto’s en scooters kunnen ineens voorbij schieten met 50km/u. Daarnaast is er genoeg ruimte om harder te rijden. Wegdek is ook niet meer van de huidige standaard, dus inderdaad een goed initiatief om dit door te trekken.

Antwoord

Eens met bovenstaande reacties! Er wordt te hard gereden waardoor een onveilige situatie ontstaat. Het idee zoals de aanpassing op de Daalseweg zou mooi doorgetrokken kunnen worden naar de Tooropstraat. Helaas moet er vaak eerst iets gebeuren voordat er ingegrepen wordt. Het is te hopen dat onze kat en andere katten uit de buurt deze straat zoveel mogelijk vermijden zo lang deze situatie niet verandert. Hopelijk onderneemt de gemeente actie. Wellicht zijn er ook minder grote aanpassingen te realiseren die de veiligheid al kunnen bevorderen. Ook het looppad, de stoep lijkt mij bedoeld voor voetgangers en niet voor het stallen van fietsen. Fijn als daar ook naar gekeken wordt.

Antwoord

Er wordt inderdaad misplaatst hard gereden daar, dat moet veranderen. De straat aanpassen naar model van de Daalseweg is een goed idee. Sowieso vergroot dat de leefbaarheid in een straat die op dit moment té klein is voor haar gebruikers en echt een bottleneck vormt voor de veiligheid in de buurt.

Antwoord

Heel goed initiatief! Inderdaad erg opvallend hoe asociaal hard er gereden wordt door deze straat.

Antwoord

De stoep staat tegenwoordig zo vol dat ouderen en mindervaliden over de straat moeten, de auto’s hier rijden zo hard dat dit erg gevaarlijk is

Antwoord

Er wordt inderdaad veel te hard gereden in de Tooropstraat. De straat lijkt op het oog een straat waar 50 gereden mag worden, mede door het asfalt en door de afwezigheid van meer verkeersdrempels. Daardoor wordt er ook niet altijd voorrang verleend aan verkeer dat van rechts een zijstraat uitkomt. De smalle stoepen, waar inderdaad noodgedwongen veel fietsen geparkeerd staan, zorgen ervoor dat men regelmatig mensen op de rijweg lopen. Zeker in tijden waarin we elkaar meer ruimte moeten geven bij het passeren. Het zou fijn zijn als iets wordt gedaan met bovengenoemde oplossingen!

Antwoord

De fietsen zijn een groot probleem, doordat er fietsen op de stoep gestalt staan moeten mensen op een onhandig plek de te drukke weg oversteken. Dat gaat soms maar net goed, auto's rijden echt te hard! Ook zie ik soms een gezin met kinderen die over moeten steken door de fietsen. Daar is de Tooropstaat ter hoogte van 174 en 213 gewoon te gevaarlijk voor. Al meerdere keren heb ik geprobeert om met de buren te overleggen om het fietsen probleem op te lossen. Maar het gaat helaas niet, omdat de fietsen niet in het huis kan staan door ruimte gebrek. De oplossing voor een fietsenrek of fietspakeer plaats lijkt mij perfect! Zeker passend binnen het beleid van De fietsstad Nijmegen. Ik ben blij met dit initiatief! Hopelijk volgt er actie.

Antwoord

Ze moeten hier echt wat aan gaan doen!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 30-08-2020