Bruggetjes over de wadi

Toen onze woning gebouwd werd, is er ooit aangegeven dat er bruggetjes over de wadi zouden komen. Wat is de status hiervan? 

Initiatiefnemer
Joren Mellon
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente
Gemeente Nijmegen

Beste Joren, wij hebben uw vraag gesteld aan de afdeling stadsrealisatie en zij geven het volgende aan; De wadibruggetjes hebben weliswaar op de verkavelingssuggestie ingetekend gestaan, maar zijn weloverwogen uiteindelijk niet meegenomen in het definitieve inrichtingsplan Openbare Ruimte noch in het bestek WRM. Dit omdat er in feite daartoe ook geen aanleiding bestond. Door een klein beetje ‘om te lopen’ kan er veilig overgestoken worden. De oversteekplaats in het verlengde van de gesuggereerde wadibruggetjes was technisch niet uitvoerbaar. Nu nog steeds niet omdat dan ter plaatse van de aansluiting met het asfalt (Heinrich Bollstraat) hoogteverschillen moeten worden opgevangen (kostenpost) en een aanpassing behoeft van het wegprofiel (opoffering p-plaatsen) wat niet aanvaardbaar is. Maar bovenal, er bestaat ook op grond van logistieke redenen geen aanleiding om de wadibruggetjes te plaatsen. Om deze reden wordt uw idee twee weken na dit bericht verplaatst naar het archief.

Reacties
Idee is ingestuurd op 15-03-2020