Bestrating

Door alle werkzaamheden in Brakkenstein aan gas en waterleidingen. Zijn de straten behoorlijk verpest. Sommige straten hebben zelfs gaten, hobbels en scheuren erin zitten. Het is beter om de hele wijk asfalt door grijze klinkers vervangen.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste Mr. Ozuag, in de meerjarenbegroting van het programma Wegen wordt vervanging van asfalt voor klinkers opgenomen. Met name voor de Kannunikbuurt. Of en hoe snel dit uitgevoerd kan worden, is mede afhankelijk van beslissingen van het (nieuwe) gemeentelijke bestuur na de verkiezingen van 2022. Mocht u meer informatie hierover willen kunt u navraag doen via het volgende emailadres: kabelsenleidingen@nijmegen.nl.

Reacties

Idee is ingestuurd op 02-09-2021