AED Jan Nieraethstraat

Vanwege het niet in de buurt aanwezig zijn van een AED hebben bewoners van de Waalkroon, de stadvilla's en de huizen aan de Jan Nieraethstraat gezamenlijk bepaald dat een AED onontbeerlijk is in deze straat met een relatief oudere populatie. Uit een enquête die onder de bewoners is gehouden blijkt dat een ruime meerderheid van de bewoners dit initiatief toejuicht en tevens bereid is daar een bijdrage voor te leveren. 
Omdat de gemeente ook andere AED projecten financieel heeft ondersteund, verzoeken wij bij deze aan de gemeente een bijdrage in de kosten van de aanschaf van een AED apparaat. 
De locatie voor het apparaat is aan de buitenzijde van gebouw Waalkroon 1, zodat deze voor iedereen bereikbaar en beschikbaar is. Het beheer en de aanschaf zal plaatsvinden via de Stichting Hartslag Nijmegen.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste bewoners,

We hebben Peter Saras van de Nijmeegse AED stichtingen benaderd met deze vraag. Hij gaf aan dat jullie op 4 oktober elkaar gesproken hebben over het plaatsen van een AED bij de Waalkroon.

We blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen en als gemeente kunnen we faciliteren waar nodig en mogelijk.

Dank u voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan.
Wij gaan dit intern bespreken.

Reacties

Een super en noodzakelijk initiatief.

Antwoord

Goed plan.

Antwoord

Mooi initiatief

Antwoord

Geweldig initiatief!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 03-10-2023