Aanleg petanquebaan

Het lijkt mij een idee om een jeu de boulebaan aan te leggen binnen de speelvoorzieningen van de Beatlesstraat. Er is nu veel sport- spegelegenheid  voor jeugd. In de straat wonen ook ouderen en het lijkt mij goed als zo'n boulesbaan daar komt om jeugd en ouderen naast en met elkaar te laten spelen. Mooie kans voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten. Naar mijn idee is er zeker ruimte voor. Ook past het in de toekomstvisie van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) om jeugd meer te betrekken bij deze sport in opkomst Jeu de boules (Petanque) wordt nu nog vaak gezien als een sport voor ouderen. In Nederland en andere landen wordt deze sport/spel onder jongeren steeds populairder. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste bewoner,

Vanuit de gemeente en bewoners hadden we een geschikte locatie voor een Jeu de Boulesbaan. Hierna volgde een brief vanuit de gemeente om te peilen hoe de buurt hier tegenover stond.

Vele reacties volgden. Verschillende bewoners hebben aangegeven het er niet mee eens te zijn en hebben hiervoor diverse redenen aangedragen.

Dit heeft geleid tot ons besluit niet verder op het idee in te gaan.

Reacties

Helaas is dit plan door de gemeente afgeblazen, omdat er bezwaren zijn. Daarom heb ik gevraagd welke argumenten er zijn tegenover de positieve argumenten voor de buurt van de bewoners. En hoe deze zijn gewogen. Ook gevraagd om het initiatief nog niet van Mijnwijkplan te halen, totdat antwoord is gegeven op de vragen en de reacties van de bewoners daarop zijn meegenomen. Voor geen enkel burgerinitiatief zal nl. 100% draagvlak zijn. Ik vind dat er transparantie moet zijn over de besluitvorming en denk daar niet alleen in te staan.

Antwoord

Gisteren 17 april 2024 heb ik de wijkregisseur gevraagd hoe de stand van zaken is rondom dit idee. Vorig jaar was het budget op en in 2024 zou contact met me worden opgenomen om het idee handen en voeten te geven. Wacht nu op reactie.

Antwoord

Goed plan én t werkt ook zo in de praktijk. Jongeren komen meedoen waardoor er ineens contact ontstaat tussen meerdere generaties. Mooi toch

Antwoord

Goed plan

Antwoord

heel mooi initiatief, ik denk ook positief voor de flatbewoners

Antwoord
Idee is ingestuurd op 29-10-2023