Werkzaamheden aanleg 3 bruggen Stelt Zuid

Update 4-3-2024: De planning van de werkzaamheden is gewijzigd. De aangepaste planning vindt u in de bijlagen en in onderstaande tekst.
 

Voor de realisatie van de definitieve wijkontsluiting van de Stelt Zuid worden 3 bestaande gronddammen langs de Turennesingel vervangen voor 3 nieuwe bruggen. De werkzaamheden staan gepland vanaf maart 2024 tot en met oktober 2024. De planning is onder voorbehoud van verlening van de bouw- en watervergunning. Op deze pagina leest u wat u van de werkzaamheden kunt verwachten.
 

Inloopavond

Op donderdag 15 februari van 18.30 tot 21.00 uur hebben we een inloopavond gehouden in de aula (zaal 0.50) van Voorzieningenhart De Ster (Queenstraat 37b). Hier heeft u uw vragen en opmerkingen over de voorgenomen werkzaamheden ter sprake kunnen brengen.

Werkzaamheden

De gemeente Nijmegen heeft in 2023 aan aannemingsbedrijf Platenkamp BV opdracht verstrekt om de bouw van 3 bruggen te realiseren. Dit betreft de bouw van 2 autobruggen en 1 fietsbrug. De overzichtstekening hiervan kunt u vinden in de bijlage.
 

Planning werkzaamheden

In samenspraak tussen de gemeente Nijmegen en de aannemer is de planning van de werkzaamheden als volgt: 

- Februari 2024
Uitvoeren van bouwkundige vooropname van een aantal woningen in de directe omgeving van de bouwwerkzaamheden;

- Maart tot en met juli 2024
Bouwwerkzaamheden autobrug 2 en fietsbrug;

- Juli tot en met oktober 2024
Bouwwerkzaamheden autobrug 1.
 

Uitvoeren van bouwkundige opnames

Ook heeft een aantal van u in februari een brief ontvangen van de firma Vermeer Expertise uit Elst. Zij hebben de bouwkundige opnames uitgevoerd namens aannemingsbedrijf Platenkamp BV.
 

Wat merkt u van de werkzaamheden?

In verband met de geplande bouwwerkzaamheden zal tijdelijk 1 van de 2 toegangswegen richting de Stelt Zuid worden afgesloten. Tevens is het niet mogelijk om gebruik te maken van de fietsverbinding. Met de aannemer is afgesproken dat er voortijdig communicatie zal plaatsvinden wanneer de toegangsweg wordt afgesloten.

We zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden mogelijk overlast kunnen veroorzaken. Samen met de aannemer doen we er alles aan om dit zo veel mogelijk te beperken.
 

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u mailen naar communicatie@platenkampbv.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. We hopen op uw begrip en we vertrouwen erop u hiermee goed geïnformeerd te hebben.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 24-01-2024
Idee is ingestuurd op 24-01-2024