Werkzaamheden aanleg 3 bruggen Stelt Zuid

Voor de realisatie van de definitieve wijkontsluiting van de Stelt Zuid worden 3 bestaande gronddammen langs de Turennesingel vervangen voor 3 nieuwe bruggen. De werkzaamheden staan gepland vanaf maart  2024 tot eind september 2024. Op deze pagina leest u wat u van de werkzaamheden kunt verwachten.
 

Organiseren inloopavond

Mocht u inhoudelijk meer willen weten over de voorgenomen werkzaamheden, dan bent u van harte welkom tijdens de inloopavond op donderdag 15 februari van 18.30 tot 21.00 uur in de aula (zaal 0.50) van Voorzieningenhart De Ster (Queenstraat 37b).

Werkzaamheden

De gemeente Nijmegen heeft in 2023 aan aannemingsbedrijf Platenkamp BV opdracht verstrekt om de bouw van 3 bruggen te realiseren. Dit betreft de bouw van 2 autobruggen en 1 fietsbrug. De overzichtstekening hiervan kunt u vinden in de bijlage.
 

Planning werkzaamheden

In samenspraak tussen de gemeente Nijmegen en de aannemer is de planning van de werkzaamheden als volgt: 

- Half februari 2024
Uitvoeren van bouwkundige vooropname van een aantal woningen in de directe omgeving van de bouwwerkzaamheden;

- Maart tot en met mei 2024
Bouwwerkzaamheden autobrug 1;

- Vanaf mei tot en met half september 2024
Bouwwerkzaamheden autobrug 2 en fietsbrug;

- Half september tot eind september 2024
Afsluiting autobrug 1, in verband met het afwerken van de brug.
 

Uitvoeren van bouwkundige opnames

Ook zal een aantal van u in februari een brief ontvangen van de firma Vermeer Expertise uit Elst. Zij voeren de bouwkundige opnames uit namens aannemingsbedrijf Platenkamp BV.
 

Wat merkt u van de werkzaamheden?

In verband met de geplande bouwwerkzaamheden zal tijdelijk 1 van de 2 toegangswegen richting de Stelt Zuid worden afgesloten. Daarnaast zal het vanaf mei tot en met september niet mogelijk zijn om gebruik te maken van de fietsverbinding. Met de aannemer is afgesproken dat er voortijdig communicatie zal plaatsvinden wanneer de toegangswegen worden afgesloten. Dit zal onder andere gebeuren met het voortijdig plaatsen van bebording.

We zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden mogelijk overlast kunnen veroorzaken. Samen met de aannemer doen we er alles aan om dit zo veel mogelijk te voorkomen. De werkzaamheden veroorzaken geen afsluitingen of omleidingen.
 

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u mailen naar communicatie@platenkampbv.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. We hopen op uw begrip en we vertrouwen erop u hiermee goed geïnformeerd te hebben.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 24-01-2024
Idee is ingestuurd op 24-01-2024