Verwijdering stoeptegels voor groen

Beste gemeente,

Gelieve op deze plek aan de Ubbergseweg een bloemenperkje te realiseren zoals verderop aan de Ubbergseweg. De stoep is er breed genoeg voor en het kleedt de omgeving wat meer aan.

Extra ruimte voor een fietsenstalling op deze plek is ook gewenst.

Met vriendelijke groet,

Jan Schepens

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank u voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan. Fijn dat u ons digitale platform heb gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk/wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar Mijn Wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee. Succes!

Reacties

Gemeente heeft mij laten weten in het kader van de actie Steenbreek een onderzoek in te stellen. Gedacht wordt aan een perkje en meer bomen in de omgeving. Krijgt hopelijk spoedig een vervolg.

Antwoord

Het jaar is bijna om...die bollen moeten nu de grond in ! Hoog tijd is het dus om nog een goede bestemming te vinden voor die (maar liefst) 1000 Euri's die ons wijkje dit jaar te besteden heeft ! Tegels eruit en bollen (kost weinig) en regenwater (gratis) erin !

Antwoord

Tot op heden is er weinig met genoemd idee gebeurd; dat is wel opvallend; de gemeente staat voor een duurzame samenleving en verstrekt subsidie aan mensen die hun regenpijp willen afzagen om water niet onnodig via het riool te laten afvloeien; wat zou er nu mooier zijn om een deel van de stoeptegels op deze locatie te verwijderen voor het aanleggen van een perkje; mij lijkt dat dit prima past in het door de gemeente gepropageerde beleid; graag zsm een reactie! Bij voorbaat dank!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 25-02-2019