Verwijdering stoeptegels voor groen

Beste gemeente,

Gelieve op deze plek aan de Ubbergseweg een bloemenperkje te realiseren zoals verderop aan de Ubbergseweg. De stoep is er breed genoeg voor en het kleedt de omgeving wat meer aan.

Extra ruimte voor een fietsenstalling op deze plek is ook gewenst.

Met vriendelijke groet,

Jan Schepens

Initiatiefnemer

Deelnemers

Budget

  • Vergroenen Ubbergseweg

    In 2023
    project.budget.fields.is not assigned

Feedback van de gemeente

Beste bewoners, 

Goed nieuws!
We hebben geen bezwaren op het plan ontvangen. Er wordt dit najaar gestart met de uitvoer van het vergroenen op deze locatie. 

Beste buurtbewoners, de brief over het plan is bezorgd bij direct aanwonenden. De brief vindt u onder het kopje bestanden. 

Heeft u toch onoverkomelijke en gemotiveerde bezwaren tegen dit plan? Laat dit dan uiterlijk 14 augustus 2023 weten via wijkregisseuroost@nijmegen.nl. Als er geen bezwaren binnen komen starten we in het najaar met de uitvoering.

Beste bewoners, het plan wordt met de initiatiefnemer en groenadviseur verder uitgewerkt. Aanwonenden zullen binnenkort een brief over het plan ontvangen. 

Beste bewoners, 

Deze week is er een eerste gesprek op locatie geweest met de groenadviseur en mijzelf. De wensen en opties zijn besproken.

De wens voor bomen; er zijn eigenlijk geen geschikte bomen als de bewoners niet willen dat er minder lichtinval komt. Alle bomen zullen als ze op goede grond staan uiteindelijk verder uitgroeien.

Er kunnen groenperken worden aangelegd dat bewoners zelf inrichten en onderhouden. Een andere opties is dat de gemeente het zelf inricht en onderhoud, bewoners kunnen in dit geval niet meebeslissen qua plantkeuzes. De initiatiefnemer zal de mogelijkheden en opties met de aanwonenden bespreken. 

Houdt deze pagina in de gaten voor meer nieuws! 

Beste bewoners, 

De gemeente heeft goed contact met de initiatiefnemer. Uw vraag voor bomen wordt opgenomen in het zogeheten bomenplan. Het wordt gebiedsgericht aangepakt en er wordt dan gekeken wanneer uw locatie hieronder valt, dit is nog niet helemaal in beeld.  

Zodra er meer informatie is, hoort u van ons. 

Dank u voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan. Fijn dat u ons digitale platform heb gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk/wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar Mijn Wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee. Succes!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 18-07-2023

Na een inventarisatieronde heb ik de gemeente heden laten weten dat wij kiezen voor drie laagstammige bomen, bv zilverlinde, genko of plataan. Deze kunnen dan met een onderlinge afstand van 8 m in het trottoir gezet worden. Mocht de gemeente hiermee onverhoopt niet instemmen, dan is het enige alternatief twee perkjes van 2x2m op 0,5m van beide lantaarnpalen. Hiermee hoop ik een redelijk compromis te hebben gevonden voor de eerder genoemde perken van 8x2m.

Antwoord

Twee, wellicht drie laagstammige boompjes kan mooi zijn.Uit de inventarisatieronde blijkt juist dat perkjes NIET gewenst zijn, ook geen kleinere perkjes.Dus perkjes van 2 x 2 m zijn zeker geen redelijk compromis.Vriendelijke groet, Ko

Antwoord

Ko, ik heb mijn best gedaan om het iedereen naar de zin te maken. De bal ligt nu bij de gemeente.Laten we nu eerst maar haar reactie afwachten. Dan kunnen we altijd weer verder zien. Tot nu toe zijn jij en je huisgenoten de enigen die tegen zijn.

Antwoord

Super goed initiatief dit Jan Schepens! Ik heb een idee ingestuurd om in het verlengde van de groene perken iets verderop de overige twee parkeerplaatsen ook naar de straatkant te verleggen en te verruilen voor groenperken. Groen ongeacht welk soort oogt naar mijn bescheiden mening toch nog altijd een stuk beter dan een stoeptegel :-).

Antwoord

Hoi Jordy,Dank voor je enthousiasme! Op dit moment ben ik niet aanwezig. De gemeente neemt na 12 juli weer contact met mij op. Intussen kun je je wenden tot Giliam en Layla van den Thillart, Ubbergseweg 80-82.Groetjes!

Antwoord

Beste mensen, Zoals ik Jan al eerder heb laten weten vind ik de perkjes bij ons op de Ubbergseweg een slecht idee. Indertijd heb ik de suggestie gedaan om eventueel te zien of er ruimte is voor 2 a 3 kleine boompjes (met een diepte van maximaal 50 cm). Vroeger - zo'n 30 jaar terug - stonden er 3 schitterende bomen. Groenbeplanting is een sympathiek idee, maar op deze plek niet. Je ziet hoe het uitwerkt op het stukje verderop rond Ubbergseweg 100. Een weinig aantrekkelijk overgroeid perkje. En om hier dan twee supergrote bakken te plaatsen. Niet doen. Het is een mooi trottoir, mooi breed. ook als je aankomt rijden uit de polder ziet het er fijn uit. Het heeft iets vorstelijks. Voor meer groen hoef je het hier echt niet te doen. Het groen van twee perkjes valt totaal in het niet bij het groen van de Ooy-polder.

Antwoord

Beste Floor en Ko,Fijn dat jullie op mijn ontwerp voor twee perkjes hebben gereageerd. Gemeente heeft idd eerder laten weten dat hoge bomen wellicht niet de mogelijkheden behoren, mede gezien het feit dat er niet dieper dan 50cm gegraven kan worden. Jij vindt de twee voorgestelde plantenbakken van 8x2m supergroot. Kan een kleiner formaat wel je goedkeuring wegdragen? Door in het ontwerp een ruimte van 8m voor jullie huis vrij gehouden te hebben, dacht ik jullie al enigzins tegemoet te zijn gekomen.Groeten,Jan

Antwoord

Hi JanHet is zo dat ik geen enkele interesse in een plantenbak voor het huis heb, beste Jan !Geen behoefte aan , sorry ! Ik vind het fijn zo ....Groeten, Floor

Antwoord

Hoi Floor,Als er geen andere reacties komen stel ik op elke hoek van het trottoir een ruimte voor om een laagstammige boom, bv een zilverlinde, te zetten.Ik denk daarmee maximaal aan jullie wensen tegemoet te komen.Groetjes,Jan

Antwoord

Ik wil echt geen perkjes bij dit blok op de Ubbergseweg, ook geen klein perkje.Een paar laagstammige, (groenblijvende) bomen kan mooi staan. Ik heb bij voorbeeld laagstammige platanen gezien.Als we daar voor kiezen is het misschien de moeite waard om met een paar mensen bij een kwekerij te kijken.Vr. gr, Ko

Antwoord

Indien perkjes/ plantenbakjes voor je huis ongewenst zijn, liggen een drietal bomen in de rede, een op iedere hoek en een in het midden. De vraag is of de gemeente hiermee instemt gezien het feit dat er maar 50cm gegraven kan worden. Ik denk dat hierover overleg met de gemeente nodig is, ook over de soort bomen. Alternatieven voor platanen kunnen gekko’s (staan in Hezelstraat) en zilverlinden (ruiken lekker en zijn klein) zijn. Hierna kunnen we verder kijken. Akkoord?

Antwoord

Hi Ik woon op nr 74. Tot nu toe ben ik niet zo gecharmeerd van het plan om tegels eruit te halen en een tuintje te maken op de stoep. misschien omdat het veel genruikt wordt om al die pakketjes en bestellingen en maaltijden snel af te leveren. En de Ooy strekt zich als een enorme tuin met al het groen voor ons uit. Een fietsenrek is mogelijk goed plan. Een paar fietsen tegen het huis zo als nu heeft ook wel wat. met vriendelijke groet Floor Hendriks

Antwoord

Op 22 mei heb ik onderstaande mail naar Roos Sebregts gestuurd: Mijn enquête heeft geen schriftelijke reacties opgeleverd. Een bewoner heeft mij mondeling laten weten liever geen groenstrook voor zijn deur te hebben. Een andere bewoner wil meedenken over de invulling van de groenstrook en deze het liefst dichtbij de straat te willen hebben ivm inkijk. Gelet op dit resultaat ga ik ervan uit dat er geen onoverkomelijke bezwaren leven tegen het aanleggen van een groenstrook. Een fietsenstalling zou ook elders kunnen worden gecreëerd, bv. in de buurt van de brievenbus. Gelet op haar ondersteuning van de actie ‘Operatie Steenbreek’ ga ik ervan uit dat de gemeente ook een eigen verantwoordelijkheid heeft om klimaatproblemen zoals droogte en oververhitting van het klimaat te voorkomen door zoveel mogelijk stoeptegels te verwijderen. Graag zie ik een afspraak voor een nadere invulling van deze actie in de eerste helft van juni tegemoet.

Antwoord

Op 6 mei 2021 is per post onderstaande enquete uitgezet onder de medebuurtbewoners van de onder woningen aan de Ubbergseweg 72-86: Vorig jaar is er een overleg geweest met de gemeente om de haalbaarheid van dit idee te bezien. De gemeente heeft onlangs met het idee ingestemd en het voor de wijk beschikbare budget van €1000 beschikbaar gesteld. De gemeente wil graag van ons weten: 1. hoe groot het perkje mag zijn en 2. waar het kan worden aangelegd, met dien verstande dat er niet dieper dan 50cm gegraven kan worden. In het voorstel van de gemeente wordt geen gewag gemaakt van bomen waarover eerder wel is gesproken. 3. Het moet gaan om lage begroeiing die door onszelf of de gemeente wordt onderhouden. In het laatste geval is er minder variatie mogelijk. Gelieve binnen twee weken op dit bericht te reageren zodat de gemeente zsm aan de realisatie kan beginnen. Hiertoe kan een reactie worden gestuurd naar mijn mailadres jatm.schepens@chello.nl of/en de hierboven genoemde site.

Antwoord

Bij monde van Roos Sebregts is het idee door de gemeente op 29 april 2021 gehonoreerd. Nadere invulling door de gemeente volgt nog. Uiteindelijk dus toch een resultaat!!

Antwoord

Gefeliciteerd Jan ! De aanhouder heeft gewonnen...

Antwoord

Dank, Twan. Als ik weer wat hoor, laat ik het je weten. Groet!!

Antwoord

Een jaar geleden zijn er afspraken gemaakt met mw. Franken over het verwijderen van de stoeptegels en het planten van bomen en struiken. Wat ons betreft zijn die afspraken nog steeds actueel. Waarom horen wij hierover niets? In hoeverre is de visie op het Valkhofkwartier van november 2018 waarbij een rotonde in de Ubbergseweg staat gepland nog steeds actueel? Gelieve met betrokken bewoners contact op te nemen!! Dankuwel!

Antwoord

Heel goed Jan dat je dit weer eens 'op de kaart' zet ! Het is idd al heel lang oorverdovend stil rondom dit initiatief !Ik lees op deze site dat de € 1000 vh budget over 2020 is uitgegeven aan een (ander ?) 'steenbreek project' op de Ubb.weg...ik ga er van uit dat hiermee het perkje bedoeld wordt dat één blok verderop reeds is gerealiseerd ?! Dan kunnen de € 1000,- van 2021 mooi aan dit project worden gespendeerd...(...en gaan we daarna 'sparen' voor de rotonde...;-)

Antwoord

Gemeente heeft mij laten weten in het kader van de actie Steenbreek een onderzoek in te stellen. Gedacht wordt aan een perkje en meer bomen in de omgeving. Krijgt hopelijk spoedig een vervolg.

Antwoord

Het jaar is bijna om...die bollen moeten nu de grond in ! Hoog tijd is het dus om nog een goede bestemming te vinden voor die (maar liefst) 1000 Euri's die ons wijkje dit jaar te besteden heeft ! Tegels eruit en bollen (kost weinig) en regenwater (gratis) erin !

Antwoord

Tot op heden is er weinig met genoemd idee gebeurd; dat is wel opvallend; de gemeente staat voor een duurzame samenleving en verstrekt subsidie aan mensen die hun regenpijp willen afzagen om water niet onnodig via het riool te laten afvloeien; wat zou er nu mooier zijn om een deel van de stoeptegels op deze locatie te verwijderen voor het aanleggen van een perkje; mij lijkt dat dit prima past in het door de gemeente gepropageerde beleid; graag zsm een reactie! Bij voorbaat dank!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 25-02-2019