Snelfietsroute Ubbergseweg

Gemeente Nijmegen realiseert in september-oktober 2020 een fietsstraat aan de Ubbergseweg. Het project loopt vanaf de fietsoversteekplaats tot aan de auto-aansluiting van de N325 op de Ubbergseweg. Het ontwerp kunt u downloaden bij de bestanden.

Wat gaan we doen?

Op hoofdlijnen bestaat het ontwerp bestaat uit de volgende werkzaamheden:

-  de bestaande weg wordt verwijderd; hier in plaats komt een fietsstraat van 4 meter breed. De fietsstraat bestaat uit rood asfalt.

- een aantal parkeerplaatsen voor de woningen aan de Ubbergseweg 164-166 worden verwijder. Er blijven nog maar twee parkeerplaatsen bestaan. Ook wordt een keervoorziening voor de vuilsniswagen van de DAR gemaakt.

- aan de noordelijke kant van de weg worden haagjes geplant. Aan de zuidelijke kant worden houten paaltjes geplaatst. Hiermee wordt parkeren in de berm voorkomen.

Planning

Voor de aanpassing van de weg wordt in juli een verkeersbesluit genomen. De uitvoering staat gepland voor september. De weg blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijke voor aanwonenden en fietsers.

Wegafsluitingen

Op 26-27 oktober wordt de aansluiting met de N325 afgesloten voor autoverkeer, met uitzondering van de bus, de hulpdiensten en de DAR. En op zaterdag 31 oktober wordt de nieuwe fietsstraat afgesloten voor fietsverkeer. Meer hierover leest u in de bewonersbrief. De omleidingen staan op de kaarten. 

 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 24-04-2020