Sluipverkeer de pas afsnijden

Sluip verkeer de pas afsnijden.

Door op de Ubbergseweg onder de waalbrug de weg op te knippen voor gemotoriseerd verkeer is de Ooyseschependom in 1 keer van zijn sluipvekeer over de dijk van af Ooij af, als ook stoplichten ontwijkend verkeer van uit de richting Beek af.

Aanvullen moet ook de hier aanwezige 30 km zone echt als 30 km zone worden ingerichit zodat de politie kan handhaven op de nog steeds veelvuldig met 50 k.m p. u.  door de wijk jakkerende bewoners van de achterliggende polder.

Dit project heeft een funtie boven wijk niveu doordat het direct de dijk langs de Ooijpoler van na genoeg al het sluip verkeer zal afhelpen, doordat er geen tijdswinst meer valt te behalen voor de racende automobilisten uit dorp Ooij.

Hierdoor is zelfs te verwachten dat de gemeente Berg en Dal niet meer halstarrig zal proberen de dijk als verkeers ader open te houden omdat de dijk enkel nog als erftoegangsweg een fungtie heeft voor een stuk of 50 huizen in het landelijke gebied, waarvan vele bewoners het vele verkeer ook meer dan zat zijn.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

De tekening en de bijbehorende brief over herinrichting Ubbergseweg is inmiddels te vinden in de module: Uitwerking (onder bestanden). Er staat ook in bij wie u kunt reageren als u opmerkingen daarover hebt.

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! De gemeente (Mobilliteit) is met bewoners Ubbergseweg in gesprek om de weg deels anders in te richten om de veiligheid te verhogen. Er is een concept-tekening in de maak; deze wordt binnenkort verspreid onder de direct aanwonenden; ook wordt dit op mijnwijkplan toegevoegd.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 16-05-2018

We zijn hier al enige tijd (nl. een jaar of 15...met tussenpozen...;-) mee bezig, maar binnenkort gaat de schop dan daadwerkelijk de grond in ! Op 10 april kun je je informeren tijdens de wijkavond en/of anders via dit platform....

Antwoord

De wijkavond van 10 april vindt plaats in het Estel gebouw aan de Barbarossastraat. De inloop is vanaf 19.00 uur en de avond begint om 19.30 uur! Welkom!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 23-03-2018