Parkeerplaatsen verleggen voor groen - Ubbergseweg

Enkele jaren geleden zijn twee parkeerplaatsen aan de Ubbergseweg verplaatst naar de straat(kant), waardoor er op de oude parkeerplaatsen groenperken zijn aangelegd. Hierdoor werd de snelheid in de straat verminderd, en kwam er voor steen extra groen in de plaats.

De snelheid van auto's en motoren is nog altijd fors te noemen. Het idee is om de twee overgebleven parkeerplaatsen vlak achter de groenperken (voor huisnummers 112/114) ook om te toveren in groenperken en deze parkeerplaatsen te verplaatsen naar de straatkant.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste bewoners, 

De gemeente heeft het idee bekeken en onderzocht en vindt het een goed idee. Er is een voorstel gemaakt voor het vergoenen van deze plek.

Het voorstel
De twee huidige parkeervakken ter hoogte van huisnummer 110/112 worden omgevormd tot een groenvak. Dit groenvak zal door een aantal bewoners zelf worden onderhouden. De twee parkeervakken komen op andere plaatsen terug.

Bewoners hebben hierover een brief ontvangen en kunnen hierop reageren. 

Beste bewoners, de gemeente heeft goed contact met de initiatiefnemer van dit idee. Zodra er nieuws is wordt dit gedeeld. 

Reacties

Ik ben een groot voorstander van dit idee. De snelheid van de auto’s is nog dermate hoog dat aanpassingen nodig zijn. Dit levert geen verlies van parkeerplekken op en zorgt voor extra groen.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 07-07-2021