Parkeerplaats fietsen

Beste lezer,

Bovenaan de trappen die van het Trajanusplein naar de Ubbergseweg leiden via de Oude Ubbergseweg staan permanenent een groot aantal fietsen geparkeerd tegen het hekwerk. Hierdoor wordt de vrije in- en uitloop naar en van de Ooyse Schependom en het Trajanusplein ernstig gehinderd, zeker voor mensen met een beperking. Mijn vraag is of het niet mogelijk is om boven aan deze trappen of op het Trajanusplein een deugdelijke parkeervoorziening voor fietsen aan te leggen. Dit zou een boel overlast en irritatie kunnen voorkomen. Nu al is regelmatig te zien dat fietsen uit frustratie gemolesteerd worden. Daarmee is niemand gebaat, is mijn idee.

Graag zie ik een reactie op dit voorstel tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jan Schepens

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Criteria

100.0%
Technische haalbaarheidstoets (in percentage uitgedrukt)
100.0%
Draagvlak bij bewoners voor locatie fietsklemmen
100.0%
Financiële haalbaarheidstoets (in percentage uitgedrukt)

Budget

  • Er is budget toegekend voor realisatie van 16 fietsklemmen. Daarmee wordt het wijkbudget van 1.000,-- volledig besteed. Het tekort wordt aangevuld door John Wijnhoven, vanuit straatmeubilair.

    Jaarlijks, van 2018 tot en met 2018
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

De fietsenklemmen zijn geplaatst. Er kunnen voortaan 16 fietsen geparkeerd worden bovenaan de trappen!

Ik heb van collega straatmeubilair bericht gekregen dat in augustus de fietsklemmen worden geplaatst.

Met de plaatsing van fietsklemmen is het volledige wijkbudget besteed.

Eind april hebben enkele bewoners samen met collega John Wijnhoven (straatmeubilair) gekeken naar een locatie boven aan de trappen voor het plaatsen van fietsklemmen. Deze zijn inmiddels besteld; levertijd circa 6 weken. Daarna worden ze geplaatst.

Wijkavond Hunnerberg, Ooyse Schependom en Kwakkenberg is op 10 april 2018 in het Estel gebouw aan de Barbarossastraat. Inloop van 19.00 uur, start 19.30 uur. Onderwerp: wijkbudgetten, wijkideeën / mijn wijkplan. Welkom!

Zie ook bij de andere wensen een aanvulling op deze wens. Fietsenoverlast is in elk geval een onderwerp dat leeft onder de bewoners. Belangrijk is het dat er overeenstemming is over wat het probleem nu precies is en wat de oplossing is die daarbij het best past en daar ook draagvlak voor is. Dit dient nader uitgewerkt te worden. Op 10 april is er een wijkavond voor Hunnerberg, Ooyse Schependom en Kwakkenberg over mijn wijkplan. In kleiner verband kunnen wijkwensen besproken / uitgewerkt worden. De locatie waar dit wijkoverleg is wordt nader bekend gemaakt. 14-03-2018 JS

Gisteren met buurtbewoners overlegje gehad over dit punt. Buurtbewoners dienen eerst zelf met elkaar te kijken wat het probleem precies is en wat ze aan oplossing wensen. Ook om te kijken of hier draagvlak voor is. Dan kunnen wij als gemeente kijken of we dit kunnen faciliteren. Omdat er nog meer aandachtspunten waren vanuit buurtbewoners willen ze waarschijnlijk een bijeenkomst organiseren om de aandachtspunten met elkaar te bespreken. Ik kan - indien gewenst - daarbij aansluiten.

en de initiatiefnemer de heer Schepens natuurlijk.

Ik vraag mijn collega die over fietsenstallingen gaat in overleg met u (de heren Straten en Rutgers) te kijken wat hier een goede oplossing is. Ik geef uw mailadressen aan hem door. 14-2-2018 JS

Er zijn borden met tekst ‘’hier geen fietsen plaatsen’’ aan het hek bevestigd en hierop wordt inmiddels gehandhaafd. De locatie wordt regulier in de surveillance van Bureau Toezicht meegenomen.

Dank u wel voor uw melding - idee. Ik vraag mijn collega's van bureau toezicht om te handhaven op de fietsen die de doorgang blokkeren. Verder bekijken we of we hier - conform uw voorstel - een voorziening voor fietsen kunnen plaatsen.

Reacties

super! er waren wat twijfels betreft de psychologie achter de luiheid van de mens.. maar geen fietsen meer tegen het hek aan! Nijmegen omarmt niet alleen de waal. maar ook deze fietsenstalling! op naar volgend jaar!

Antwoord

Dat is goed bericht!

Antwoord

Terug van vakantie heb ik ze zien staan ! Worden ook al goed gebruikt... Nu nog een briefje op de overige (deels wees-)fietsen, die nog halverwege tegen de reling zijn vast-gezet/gegroeid, dat deze binnen afzienbare tijd dienen te worden verwijderd...en zo niet ? Dan deze door de gemeente/dar aub verwijderen ! Een aantal staan er al maanden; zonder zadel, met lekke banden en zijn bijna 'één met de natuur' geworden.....

Antwoord

Wacht even af.... anders signaal richting toezicht of zij hierin nog iets kunnen betekenen.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitvoering op 30-05-2018

Beste bewoners, Vorige week heb ik korte inventarisateronde onder eigenaar/bewoners van de Ubbergseweg 72-84gemaakt om te kunnen

Antwoord

vaststellen of er belangstelling bestaat voor een fietsenstalling in dit gedeelte van de Ubbergseweg, mede met het oog op de huidige aanpassingen van de Ubbergseweg. Enige tijd geleden zijn we namelijk uitgenodigd om hiervoor ideeën aan te dragen. Gebleken is toen dat er hiervoor inderdaad belangstelling was. Toen ik hierover contact heb opgenomen met de desbetreffende ambtenaar, Emmy Donkers, bleek echter dat hiertoe in het kader van de verbouwing van de Ubbergseweg geen mogelijkheden (meer) waren. Ik ben toen verwezen naar Mijnwijkplan om dit idee kenbaar te maken. De eventuele realisatie van een stalling wordt dan gefinancierd vanuit de beschikbare wijkgelden. Laat me weten of jullie dit idee steunen wanneer het op Mijnwijkplan wordt gezet. Groet&Dank, Jan

Antwoord

waarom inventariseer je alleen de kant van de ubbergseweg waar nu gebouwd word. je loopt veel mensen mis die dit idee steunen van 90 tot en met 124. wederzijds is dit zo gelopen voor het verbouwen van de ubbergseweg. enige antwoord wat wij te horen krijgen. is dat er geen budget is. wat betekend dat de oplossing ook ver te zoeken is.

Antwoord

Dag Pim, Dank voor je reactie! Wellicht kunnen we samen optrekken door een gezamenlijk plan op Mijnwijkplan te zetten. Een keer afspreken, bv vrijdag om 14:30 uur? Groet, Jan

Antwoord

Het budget vanuit Mobiliteit voor herinrichting Ubbergseweg is beperkt en volledig besteed; er is geen mogelijkheid meer om geld in te zetten voor fietsklemmen. Het wijkgeld wordt ingezet voor fietsklemmen boven aan de trap. Mogelijk is er in het najaar nog geld vanuit verkeer over om fietsklemmen aan te schaffen. Als dat zo is kunnen ze alsnog - bij draagvlak omwonenden - geplaatst worden. Dat weten we op zijn vroegst in 2e helft 2018.

Antwoord

Zoals aangegeven bij Jolande Spierings enige tijd geleden tijdens haar bezoek, hebben de direct aanwonenden van het WANDELPAD aangegeven dat wij in eerste instantie niet zo'n probleem hebben met de geparkeerde fietsen. Dit omdat ze de snelheid er enigszins uithalen. Ook hebben wij aangegeven het op zich prima te vinden als er parkeerplaatsen komen, maar dan wel met als voorwaarde dat er een soort sluis komt in de vorm van hekken. Dit zowel op het bovenste deel van het pad naar beneden als het onderste deel van het pad. Dit hebben we ook aangegeven bij Jolande Spierings. Ik zou dus graag willen weten hoe het hiermee staat, aangezien er blijkbaar al wel werkzaamheden zijn gepland voor de fietsenstallingen.

Antwoord

nee dit idee maakt nog steeds aanspraak op budgettering. ik zou me niet zo zorgen maken aangezien Nijmegen geen Dubai is. en inderdaad niet iedereen last heeft van de fietsen. wel lastig is als mensen last ervaren als ze daar neer gezet worden met de rede er mee makkelijk en snel naar het centrum te kunnen fietsen.

Antwoord

aanpassingen aan het wandelpad door middel van een sluis is een wens die ook weerstand oproept. Voordat ik hier inhoudelijk op reageer wil ik dit eerst laten toetsen bij verkeerskundige omdat dit hoogstwaaarschijnlijk op basis van verkeersveiligheid niet is toegestaan.

Antwoord

Beste geïnteresseerde, A.s. Maandag heb ik om half twee met John Wijnhoven van de gemeente onder aan de trappen afgesproken om een oplossing te bedenken voor een fietsenstalling. Als je wilt, kun je erbij aanwezig zijn. Groeten Jan

Antwoord

Beste buurtgenossen, Met Jonn Wijnhoven is besproken dat er voor 16 fietsen een stalling wordt gerealiseerd waar de groenstrook in het vlakke gedeelte bij het hekwerk 3.5 meter is. Deze ruimte is nodig voor de realisatie. Aanvang van de werkzaamheden zal binnenkort plaats vinden. Ook is besproken dat de blauwe omafietsen zogenaamde huurfietsen zijn die de huurders op iedere willekeurige plaats kunnen laten staan. Dit zorgt natuurlijk voor veel overlast. Gelieve deze fietsen dus elders te stallen waarvoor dank!! Groeten, Jan

Antwoord

Erg goed idee. Maar ik zou het dichter bij de trap doen op palen met een zwevende vloer in rooster vorm. Dan wordt het ook echt gebruikt denk ik.

Antwoord

Beste Jolande, In het verlengde van het bovenstaande lijkt het mij sowieso een goed idee om parkeerhavens aan de Ubbergseweg vrij te maken voor fietsenstallingen bij de nieuwe inrichting. Bij deze wil ik je ook graag vragen om de plannen rondom de herinrichting van de Ubbergseweg als project toe te voegen onder de Ooyse Schependom toe te voegen aan Mijnwijkplan zodat iedereen de stand van zaken omtrent dit project kan volgen? Bij voorbaat dank! Jan

Antwoord

Hallo Jan, het project Ubbergseweg wordt toegevoegd zodra ik de geactualiseerde tekening van mijn collega Emmy Donkers hierover ontvang. Dan voeg ik dit project toe onder uitwerking met de bijbehorende tekening en brief die naar omwonenden verstuurd wordt. Hierop kunnen bewoners nog reageren en eventueel aangeven als zij nog aanvullende wensen hebben, zoals bijv. het omzetten van auto parkeerplaatsen naar fietsparkeerplaatsen.

Antwoord

Bedoeld is te zeggen dat Twan hiertoe een voorstel heeft geopperd. Sorry!

Antwoord

Beste Jolanda, Mijns inziens lijkt er niet veel verschil van mening te zijn over de fietsenoverlast boven aan de trappen en ook niet over de mogelijke oplossingen. Doordat er ternauwernood gehandhaafd wordt, wordt het probleem steeds nijpender te meer doordat het aantal fietsen dat hier wordt gestald met de dag groter lijkt te worden. Graag zou ik iets willen vernemen over eentijdspad waaraan de gemeente denkt voor het oplossen van de geconstateerde chaos (verloedering). In het overleg met het buurtcomité is overigens ook gesproken over fietsen die staan geparkeerd aan de Ubbergseweg. Er is door uw collega Emmy Donkers gevraagd naar een oplossingsrichting. Hietoe heeft Twan Straten met het oog op de parkeeroverlast in de nabijheid van de brug bij festiviteiten de stalling die wordt gecreëerd bij festiviteiten permanent te maken. Hiermee kan ik het volledig eens zijn!! Nogmaals dank voor het meedenken. Met vriendelijke groeten, Jan Schepens

Antwoord

ik woon hier nu 1 maandje. en ik maak ook enorm veel gebruik van dit pad! ik loop met mijn fiets naar boven. ik doe boodschappen bij de Albert Heijn aan de Schevichavenstraat. en dit is de dichtstbijzijnde supermarkt. dus ik heb inderdaad precies hetzelfde idee hier over. echte frustratie is er niet. maar dat ligt er wellicht aan dat ik hier nog maar net woon. een fietsenstalling zou geweldig zijn. maar het pad boven aan zou op zijn minst verbreed kunnen worden. ik weet niet of de bijeenkomst al geweest is? maar anders wil ik me hier graag bij aan sluiten!

Antwoord

Aan beide zijden van het uitzichtpunt is plaats voor een fietsenstalling. Mijns inziens moet het mogelijk blijven om met de fiets van boven naar beneden te kunnen en vice versa op de huidige locatie.

Antwoord

De fietsen die daar langdurig/dagelijks gestald worden zijn vooral fietsen van studenten/bewoners v.d OoyseSchependom en niet zozeer van bezoekers Ooypolder. Deze fietsen laat men 'voor het gemak' bovenaan de heuvel staan omdat deze veelal dagelijks gebruikt worden als woon/werk/studie-fiets. Ik gebruik deze route zelf ook dagelijks als woon/werk-route >Via de Voerweg betekent 'omrijden' en dit zou ook gelden voor de studenten richting universiteit, dus pad afsluiten betekent niet dat fietsen wegblijven, maar dat fietsen vóór/tegen dit hek geplaatst zullen worden. Een stallingsmogelijkheid bovenaan uit 'de loop' van het voetpad is de beste oplossing (samen met handhaving fout gestalde fietsen...;-)

Antwoord

Niet zozeer de toegankelijkheid, maar eerder de toename van gebruikers levert de overlast. Als aanwonende zie ik dan ook liever dat de toegang van het voetgangerspad eerder beperkt zal worden; er is een prachtige route voor minder validen, (bak)fietsers en scooters vanuit de Voerweg en Waalkade de Ooypolder in. Het probleem van de fietsen zou met een dicht hek efficienter opgelost zijn.

Antwoord

De toename van gebruikers betekent dat dit een pad is wat in een behoefte voorziet. Het is maar de vraag of je draagvlak van gebruikers krijgt om dit af te sluiten met een hek.

Antwoord

Een dicht hek, in de zin dat er geen fietsten aan vast gemaakt kunnen worden...

Antwoord

Kunt u zich nog aanmelden als deelnemer dan heb ik uw mailadres en kunt u ook uitgenodigd worden.

Antwoord

Prima idee ! Die stalling/voorziening zou gerealiseerd kunnen worden aan de linker zijde van het pad (heuvel afwaarts gezien) direct vóór de heg die daar staat; daar bevindt zich nu een grasstrook waar een eenvoudig een fietsenrek geplaatst kan worden.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 25-01-2018