Hondenlosloopgebied verduidelijken en veiliger maken

Op de site vd Gem. Nijmegen wordt aangegevn dat (erop) de Dijkgraaf van Wijckstraat een hondenlosloopgebied zou zijn...Afgezien dat het de D. v. Wijckweg is, is het volstrekt onduidelijk wáár zich dat gebied precies bevindt. De weg zelf is een doorgaande openbare weg met auto/fietsverkeer, dus om daar je hond los op te laten lopen lijkt mij niet de bedoeling én totaal onveilig voor alle gebruikers.

Waarom niet de groenstrook naast de 'vistrap/sluis' en het (wandel)pad onderlangs de (Ooyse)dijk tot aan de Persingensestraat aanwijzen als losloopgebied ?

Veel veiliger voor mens en dier !

Initiatiefnemer

Deelnemers

Criteria

0.0%
Toestemming eigenaar gebied voor gebruik als hondenlosloopgebied
22.7%
Percentage draagvlak hondenlosloopgebied omwonenden.

Feedback van de gemeente

Bedankt Twan voor je aanvullende reactie, prima verwoord! Ik was ook verbaasd over de reactie van het Waterschap. Fijn om te weten dat wij als beheerder geen toestemming nodig hebben van de eigenaar.

Bewoners zijn samen tot overeenstemming gekomen over het uitlaten van honden in dit gebied zonder dat er aanvullende voorzieningen en acties hoeven te worden genomen. Daarmee is dit idee verder afgewerkt. Complimenten voor de bewoners tijdens de wijkavond!

Doordat dit idee leeft en een fors aantal likes - hartjes heeft gekregen is het verplaatst naar de uitwerk fase. Het is de bedoeling dat er 75% draagvlak is bij omwonenden-buurtbewoners en dat de eigenaar toestemming verleent (100%). Ik neem contact op met initiatiefnemer Twan Straten om dit verder uit te werken.

De wijkavond van 10 april vindt plaats in het Estel gebouw aan de Barbarossastraat. De inloop is vanaf 19.00 uur en de avond begint om 19.30 uur! Welkom!

10 april is er een wijkavond Hunnerberg, Ooyse Schependom en Kwakkenberg over mijn wijkplan. In het tweede deel van de avond kunnen ideeën uit de buurt nader besproken / uitgewerkt worden, waaronder bijv. dit onderwerp. De locatie van de wijkavond is nog niet bekend. Zodra deze bekend is zal ik die op deze site zetten en ook op facebook Nijmegen Oost. Ik hoop dat u naar deze avond komt, u bent van harte welkom!

De eigenaar van het op de tekening aangegeven gebied is Waterschap Rivierenland. Dit betekent dat zij in elk geval hieraan mee dienen te werken door toestemming hiervoor te geven. Dat is een eerste vereiste. Misschien kunnen we samen even om de tafel om het idee nader te verkennen en te kijken wat hier precies voor moet gebeuren. Ik neem via mail contact op met initiatiefnemer om een datum voor te stellen. 14-2-2018 JS

Misschien ook goed om dan op een gedetailleerdere tekening aan te geven om welk gebied het precies gaat waar de wens voor is. U kunt uw wens bewerken en eventueel een tekening toevoegen.

Beste bewoner, ik heb de aanwijzingsbesluiten erbij gepakt, maar er zit geen officiële aanwijzing van hondenlosloopgebied Dijkgraaf van Wijckweg tussen. Gezien het feit dat er buiten ook geen bijpassende markering te vinden is, ga ik er vanuit dat dit een onjuiste melding is op de kaart. Ik laat dit aanpassen. Eerder is wel een gebied aangewezen geweest tussen Kopseweg en Ubbergseveldweg, maar dat is na evaluatie vervallen. Het dichtstbijzijnde losloopgebied voor deze omgeving is onder de Waalbrug. Als u van mening bent dat er een hondenlosloopgebied meer dient te komen dan is het belangrijk dat uw verzoek in elk geval ondersteund wordt door een aantal buurtbewoners. Als er echt animo voor is kunnen we kijken of we dit verder uit kunnen werken en er draagvlak voor komt. 13-02-2018 JS

Dank voor uw melding. Ik vraag me af of deze informatie juist is. Er wordt in elk geval niet fysiek aangegeven waar zich dit gebied dan precies bevindt. Ik kijk even na of dit gebied inderdaad aangewezen is en waar dan precies of dat dit op een misverstand berust. Daarna kunnen we kijken of een nieuw aanwijzing hondenlosloopgebied noodzakelijk - wenselijk is. 31-01-2018 JS

Reacties

Deel 3 vervolg >>>Want ondertussen heb ik vh Waterschap de volgende reactie ontvangen; " Het gebied (dijktaluds) wat u bedoeld, is in beheer uitgegeven aan een andere partij. Helaas kunnen wij u daarom geen toestemming geven om hier een losloopgebied voor honden te realiseren. Wellicht is er een ander perceel ( bijvoorbeeld in eigendom van de gemeente) waar u uw plannen wel kunt realiseren". Als jullie het nog kunnen volgen, lijkt dit te gaan verstranden in een potje 'van het kastje naar de muur' of 'met het bekende kluitje in het riet gestuurd worden', want die 'andere partij' waar zij over spreken is dus de gemeente Nijmegen, die me nu juist naar het Waterschap sturen omdat zij géén eigenaar zijn en hier dus nix over te beslissen hebben...........Afijn, we laten het -voor nu- hierbij; Live and let live ! Het gaat tenslotte al jaren goed; laten we dat zo houden ! Gegroet allen, Twan

Antwoord

Deel 2, vervolg >>> Als wij (hondenbaasjes) onze (loslopende) honden uit de buurt van de kinderen van Struin kunnen houden tijdens hun aanwezigheid (dit is immers slechts af&toe overdag > zij gebruiken dit stuk terrein vooral om over te steken naar de Stadswaard)), dan kunnen de honden tijdens de overige uren gewoon los. Het gaat dan over het eerste stuk vanaf het Gemaal gezien; ná het bredere stuk (met de kikkerpoel) voorbij het hek/poort komt Struin niet met met kinderen en kunnen de honden dus gewoon lekker los (hopende dat Bureau Toezicht hier een oogje wil blijven dichtknijpen...) Hinderlijke hondenpoep verwijderen was, is en blijft sowieso wel zo prettig voor álle gebruikers ! Op deze manier kan iedereen van het gebied gebruik blijven maken zonder overlast en ergernis en hoeven we ook het hele traject om tot een officieel losloopgebied te komen, niet te doorlopen.

Antwoord

Beste mensen, ik ben jullie nog een verklaring/reactie verschuldigd...door vakantie- en familieperikelen was het hier nog niet van gekomen....Excuses hiervoor ! Ik had kort voor de 'wijkbijeenkomst' contact gezocht met het Waterschap om eens te kijken hoe zij (als eigenaar vd grond) aankijken tegen de inrichting vh gebied tot hondenlosloopgebied. Zonder hun toestemming zou/kon de gemeente Nijmegen geen verdere stappen ondernemen, vandaar. Zoals jullie inmiddels al wel in de reactie van Jolande Spierings hebben gelezen, heeft er tijdens de wijkbijeenkomst overleg plaatsgevonden tussen een aantal hondenbaasjes en BSO Struin. De knelpunten (hondenpoep en angstige kinderen) zijn daar besproken en hebben we geconcludeerd dat het toch mogelijk zou moeten zijn om samen dat stuk grond te gebruiken, zonder dat we elkaar tot last zijn.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitvoering op 16-05-2018

@Jolande: hoe gaat de gemeente uiteindelijk beslissen of het gebied onder aan de dijk losloopgebied blijft (het wordt immers al jaren zo gebruikt) / wordt? Waar baseren jullie als gemeente die beslissing op? Ik hoor het graag!

Antwoord

Beslissing afhankelijk van toestemming eigenaar grond, draagvlak omwonenden. Op 10 april vertel ik daar nog meer over.

Antwoord

@Jolande: hoe gaat de gemeente uiteindelijk beslissen of het gebied onder aan de dijk losloopgebied blijft (het wordt immers al jaren zo gebruikt) / wordt? Waar baseren jullie als gemeente die beslissing op? Ik hoor het graag!

Antwoord

Allereerst mijn excuses aan Matthijs voor het fout spellen van zijn naam in mijn reactie op zijn bericht van hedenochtend. Ik heb zijn plan inmiddels ingezien > het is terug te vinden op deze site als nieuwe/zelfstandige 'wens' (en dus NIET HIER) > De wens van van mij is inmiddels 'opgewaardeerd' tot idee 'in uitwerking', vandaar mijn verwarring die mogelijk ook heerst bij anderen...Ja, het vergt enige gewenning om wegwijs te worden op deze site...;-) Anyway het plan van Matthijs gaat dus uit van het idee dat er op de Dijfgraaf van Wijckweg al een hondenlosloopgebied zou zijn... Echter; dat is dus NIET zo ! Volgens Jolande Spierings staat dat foutief op de gemeenteljke site...en zou dat veranderd/verwijderd worden... Zie haar eerdere reactie hierop hiernaast op de pagina...

Antwoord

Matthijs heeft een voordtel gedaan voor een ander losloopgebied? Dat voorstel heb ik kennelijk gemist. Waar zou dat moeten zijn?

Antwoord

Los hiervan lijkt het mij vreemd als 1.000 ouders die niet hier in de buurt wonen maar wiens kinderen alleen af en toe hier in de buurt zijn gaan bepalen hoe we onze wijk voor bewoners inrichten. Maar misschien zie ik dat verkeerd?

Antwoord

Je slaat de spijker op de kop Rachel. Het bevreemd me dat naast de enkele hectare die Struin al tot hun beschikking hebben, nu er opeens nog meer grondgebied moet worden toegeeigend. Ik vind het prima als de kinderen van Struin gebruik maken van onze wijk. Het is tenslotte openbaar gebied waar eenieder van kan genieten. Het feit dat in de zomer hun aandeel van ‘gebruik’ van het gebied buiten Struin n stuk groter is, hoor je ons ook niet over. Maar het zijn niet Struin, de kids of hun ouders die hier de dienst uit gaan maken

Antwoord

Helemaal mee eens dat een gezamelijke oplossing het beste is! Vandaar mijn eerdere voorstel om het als hondenlosloopgebied met opruimplicht te bestempelen waar kinderen en honden samen van de natuur en vrijheid kunnen genieten. Bijtende honden zijn natuurlijk sowieso niet welkom (mijn eigen hond is vorige week gebeten en dat is erg vervelend en zielig).

Antwoord

Beste honden baasjes, Ik vind het nog al vreemd dat ik geen er geen bereidheid is om te zoeken naar een voorstel dat voor iedereen wenselijk is. Volgens mij heb ik een goede voorstellen gedaan voor ander goed losloop gebieden en ook goed onderbouwd waarom ik deze variant onwenselijk vind. Zonodig zal ik ook handtekeningen ophalen langs de deuren voor een goed alternatief waarbij de zone tussen dijk en struin-land / wielewaal geen losloopgebied wordt. En zo nodig zal ik daar ook onze bijna 1000 ouders uit de rest van Nijmegen bij betrekken. Maar het lijkt mij prettiger om gewoon zamen naar een goed gezamenlijk gedragen plan te kijken. Groet Matthijs

Antwoord

Hoi methijs...Je schrijft dat je graag een oplossing wil die VOOR IEDEREEN acceptabel is... Op de manier waarop je vervolgens e.e.a. verwoordt 'proef' ik echter (en helaas...!) een heel andere toon. Wij kunnen trouwens nooit gezegd hebben dat wij niet bereid zouden zijn om een voor iedereen acceptabel voorstel, want dat voorstel is er helemaal niet ! Althans hier op dit platform is nix terug te vinden over een alternatief plan van jouw kant...Wij zijn benieuwd !

Antwoord

En anders ouderwets handtekeningen langs de deuren of bij de baasjes die er wandelen verzamelen? Lekker offline ;)

Antwoord

Hier kun je dus ondertekenen:https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/hondenlosloopgebied-verduidelijken-en-veiliger-maken

Antwoord

Hey Twannie... beetje lief zijn voor mijn katten hè

Antwoord

Hey Twannie... beetje lief zijn voor mijn katten hè

Antwoord

NB >> OPROEP AAN EENIEDER DIE DIT LEEST >>> 'klik' (onderteken) op de blauwe knop rechts op het scherm om het initiatief voor een hondenlosloopgebied te ondersteunen....en ZEGT HET VOORT !!!!....Want zoals mijn hond onlangs tegen mij zei; "De katten in de buurt lopen al los, schijten overal zonder dat hun baasjes het opruimen, houden ons 's nachts uit de slaap met hun krolse hormonen (terwijl wij lekker rustig -niemand tot last- in ons mandje liggen te knorren) en betalen hier helemaal nix geen belasting voor !! Wij worden gewoon gediscrimineerd...als ik er één tegenkom dan, dan, dan...zal ik ze 'ns.....GRRRRRRRRRRRRRR"

Antwoord

Ik heb een vraagje aan de beheerder van deze site; Ik kan nergens uitleg vinden over de 'stemprocedure' die in gang is gezet...Ik zie dat er 75 omwonenden moeten ondertekenen als zij het hondenlosloopgebied (ook) een goed idee vinden. Waar is dit aantal op gebaseerd ? Zoveel hondenbezitters zijn er niet in onze wijk, terwijl er wel veel gebruik gemaakt wordt van dit terrein door andere buurtbewoners uit bv binnen/benedenstad en Nijm-Oost. Deze mensen zullen deze oproep echter niet te zien krijgen want zij hebben hun eigen portaal op mijnwijkplan.nl. De oproep zou dus ook op hun 'site' te zien moeten zijn.... Ook zie ik dat er 100 (waarom niet ook 75 ???) ondertekenaars moeten zijn om de eigenaar (het Waterschap) vh terrein te overtuigen van het nut en de noodzaak van een hondenlosloopgebied aan deze kant van Nijmegen, maar hierbij vind ik géén 'button' om op te klikken, dus zo komen we nooit aan de 100....

Antwoord

Dag Matthijs, opruimplicht geldt ook in een losloopgebied. Honden die bijten moeten mijns insziens sowieso niet loslopen, ook niet in een losloopgebied. Genoemde argumenten zijn volgens mij dus geen reden om de betreffende plek niet te houden of bestemmen als gebied waar honden en kinderen samen van hun vrijheid kunnen genieten!

Antwoord

Dag Twan, en de rest, Helaas voor jouw maar niet alle buurt bewoners zijn hier mee eens. Privee vind ik, mijn vrouw en mijn kinderen het niets omdat onze kinderen hier ook graag veilig en zonder honden poep spelen. Van uit Struin heb ik de zelfde bezwaren. En die tellen ook voor de Bastei die met kinderen gebruik maken van de educatieve poel. Tot slot zijn er veel schoolgroepen die naar de schooltuintjes lopen ik zou met 150.000 hondenbeten, ruim 40.000 ernstige hondenbeten en ruim 1 dode per jaar in ons land de honden niet een losloop zone geven op een plek waar veel kinderen komen. Groet Matthijs

Antwoord

Dag Twan, en de rest, Helaas voor jouw maar niet alle buurt bewoners zijn hier mee eens. Privee vind ik, mijn vrouw en mijn kinderen het niets omdat onze kinderen hier ook graag veilig en zonder honden poep spelen. Van uit Struin heb ik de zelfde bezwaren. En die tellen ook voor de Bastei die met kinderen gebruik maken van de educatieve poel. Tot slot zijn er veel schoolgroepen die naar de schooltuintjes lopen ik zou met 150.000 hondenbeten, ruim 40.000 ernstige hondenbeten en ruim 1 dode per jaar in ons land de honden niet een losloop zone geven op een plek waar veel kinderen komen. Groet Matthijs

Antwoord

Helemaal mee eens. Steun van buurtbewoners zal geen probleem zijn want slechts een deel van iedereen die dagelijks van de strook gebruikmaakt, is hier vertegenwoordigd.

Antwoord

Het huidige dichtstbijzijnde losloopgebied (onder de Waalbrug) voldoet inmiddels m.i. niet meer als zulks want; 1) zo'n 3 mnd/jr wordt dit terrein gebruikt door 'De Kaaij' rondom de Vierdaagsefeesten. 2) In de wintermaanden staat het regelmatig onder water 3) Binnenkort strijkt hier het bouwbedrijf neer dat gedurende de komende 1,5 jaar aan de Waalbrug gaat werken 4) Nadien is het nog maar de vraag wat er met dit terrein zal gaan gebeuren (Renovatie Waalkade, P-plaats Stratenmakerstoren ???), in ieder geval zal dit terrein de hoofdtoegangsroute worden tot de Stadswaard (via het bruggetje 'de Ooypoort') voor excursies van StaatsBosBeheer vanuit de Stratenmakerstoren.

Antwoord

Klopt wat u hier schrijft. De argumenten die u noemt worden ook genoemd door de hondenbezitters van de benedenstad. Zij hebben eerder ook uitgekeken naar een nieuw hondenlosloopgebied maar dit is uiteindelijk niet gelukt

Antwoord

Ik heb zojuist een tekening toegevoegd met daarin aangegeven welk gebied het betreft. De markering (paaltje met geel bordje 'losloopgebied') die er ooit wél gestaan heeft (ik heb andere gebruikers gesproken die dit ook nog wisten te vertellen...), is idd verdwenen, misschien door 'De Gemeente' zelf weggehaald omdat deze blijkbaar per abuis dáár geplaatst is ??? Hoe dan ook, er is blijkbaar wél behoefte aan zo'n losloopgebied hier gezien het aantal 'likes' op mijn oproep, dus ondersteuning vanuit de 'buurt'(bewoners) lijkt mij wel aangetoond...! Het gebied (de 'strook') wordt immers nu al veel gebruikt als uitlaatgebied en als toegang richting Ooypolder.

Antwoord

Goed idee twan

Antwoord
Idee is ingestuurd op 29-01-2018