Veiligheid en recreatie aan de Pskovlaan/Vriendschapslaan

Op het punt van waar de Pskovlaan en de Vriendschapslaan elkaar kruizen is een stuk groenperk. In de praktijk is dit een boom met hoge/stekelige struiken. Enerzijds wordt door die struiken het zicht ontnomen op de verkeerssituatie: een auto/busje kan niet zien of aan de andere kant een kindje fiets. Er zijn veel kleine kinderen in de buurt. Daarom zouden we dit stukje groen graag anders gebruiken, met ook een functie voor ontmoeting. We denken aan lager gras/groene plantjes, de boom kan blijven, een picknicktafel een prullenbak. Eventueel zou een jeu-de-boules baantje leuk zijn, maar we weten niet of dat kan. We zijn al blij als het een ontmoetingsplekje voor kinderen en ouders kan zijn. Voor de veiligheid wel afgeschermd met een hekje. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Het plantvak is door de aannemer klaargemaakt voor nieuwe beplanting.

Wij verwachten dat vóór eind december 2022 de nieuwe beplanting wordt ingeplant.

De aannemer zal de defintieve datum per brief communiceren aan alle omwonenden.

Tijdens de bewonersavond, buiten aan de Vriendschapslaan/Pskovlaan hebben we met een aantal bewoners een gesprek gevoerd over het omvormen van de groenstrook. Naar aanleiding van dit gesprek hebben een aantal bewoners zich aangemeld om mee te denken over de invulling voor het pleintje.

Ook hebben alle aanwezigen aangegeven dat het pleintje op korte termijn gesnoeid moet worden. Goed nieuws! Eind oktober 2021 wordt er gesnoeid door de Dar.

Binnenkort gaan wij in gesprek met alle participanten. Op deze pagina houden wij jullie op de hoogte!

Wat leuk dat jullie samen met Dorien zo goed aan de slag zijn gegaan met het maken van een plan! We hebben met Dorien wat kaders afgesproken waar het plan aan moet voldoen. Door de ligging kan het geen speelplek worden, maar wel een ontmoetingsplek met een picknicktafel. Gras en bloemen zijn mogelijk indien bewoners dit zelf gaan onderhouden en water geven. Door de ligging zal je altijd de weg over moeten steken, er worden geen aanvullende verkeersmaatregelen getroffen om de plek te bereiken. Hou er rekening mee dat het plantseizoen voorbij is. Daardoor kan de uitvoering op z'n vroegst in het najaar starten. Wij kijken erg uit naar jullie tekening, veel succes!

Hartelijk dank voor het indienen van uw idee! Wij hebben hierover contact gehad met Dorien Baetsleer. We gaan de mogelijkheden bespreken en komen hier later op terug via MijnWijkplan.

Reacties

November vorig jaar is er gesnoeid en zou er vervolgens iets met de beplanting worden gedaan. Inmiddels is alles weer teruggegroeid. Hoe staat het met dit project? Bij deze in ieder geval het dringende verzoek om weer zsm te snoeien aangezien de verkeers(on)veiligheid weer terug is op het oude niveau.

Antwoord

Met Priscilla Aarsen is een afspraak gemaakt jl 4 oktober dat het parkje op de vriendschapslaan pskof laan gesnoeid zou worden,nu is het 1nov en het is nog niet gebeurd. Hoe kan dat ?

Antwoord

Met Priscilla Aarsen is een afspraak gemaakt jl 4 oktober dat het parkje op de vriendschapslaan pskof laan gesnoeid zou worden,nu is het 1nov en het is nog niet gebeurd. Hoe kan dat ?

Antwoord

Het is inmiddels eind oktober en er is nog niet gesnoeid. Wanneer kunnen we de DAR verwachten?

Antwoord

Vind het geweldig dat er een buurt iniatief is. Wel hoop ik dat het met de buurt wordt gedaan. Vooral voor de mensen die al heel lang rond het plein wonen, dat er inspraak en overleg is. Veiligheid vind ik heel belangrijk en spelen en ontmoeten is niet alleen belangrijk voor kleine kinderen.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 15-06-2021

Leuk idee! Misschien kan ik jullie hierbij ondersteunen vanuit mijn rol als opbouwwerker? Ik kan bijvoorbeeld mensen of organisaties betrekken die jullie hierbij kunnen helpen, eerdere ervaringen van vergelijkbare initiatieven delen, andere bewoners uitnodigen, meedenken over subsidiemogelijkheden, etc. Ik ga graag eens met jullie in gesprek hierover. Je kunt op dit bericht reageren, maar bellen/appen/mailen kan ook: dorien.baetsleer@bindkracht10.nl, 06-82621921

Antwoord

Het is een zeer onveilig pleintje in de wijk met jonge kinderen, door de hoge begroeiing geen overzicht en daardoor onveilig. Er wonen steeds meer jonge gezinnen en komen meer kinderen dus het zou wenselijk zijn als de kinderen hier veilig kunnen spelen. Het idee dat door de wijkbewoners is geopperd kan hier zeker aan bijdragen.

Antwoord

Mooi initiatief. Pleintje is zeer geschikt als ontmoetingsplek. Ik denk dat de buurt wel wil helpen met de onderhoud van het pleintje. Ik in ieder geval wel.

Antwoord

Super initiatief! Veiligheid staat voorop. Met dit idee zou het zicht veel verbeteren. Het zou bijdragen aan meer verbinding tussen jong en oud.

Antwoord

Het is nu een begroeid met struiken. Slecht zicht en heeft geen toegevoegde waarde in de wijk. Een ontmoetingsplek /speelplek voor de buurt is een mooie manier om de leefbaarheid en comfort in de buurt te verhogen.

Antwoord

Leuk! Misschien een informatiebord over de historie van de Bospark Neerbosch-buurt?

Antwoord

Goed initiatief! Verbinding in de buurt en een veiligere verkeerssituatie.

Antwoord

Mooi idee! Lijkt me een verbetering in sociaal opzicht en een verbetering in de veiligheid. Hopelijk lukt het dit te realiseren!

Antwoord

Top idee, gaat het stukje van de wijk meer bij elkaar brengen

Antwoord
Idee is ingestuurd op 19-05-2021