Symfoniestraat, herinrichting openbare ruimte

Wat gaat er gebeuren?
Naast wijkcentrum de Schalmei opent in het nieuwe schooljaar het nieuwe kindcentrum TOON. Het stuk openbare ruimte tussen de wijkgebouwen wordt opnieuw ingericht als parkeer/speel plaats en een natuurspeeltuin. De Symfoniestraat ter hoogte van de Schalmei en het nieuwe kindcentrum TOON wordt aangepast en wat kleine aanpassingen aan de Rapsodiestraat.

De voorbereiding
De gemeente heeft samen met de stichting St. Josephscholen, de Schalmei, bewoners, ondernemers, bewonerscomité Natuurspeeltuin Neerbosch Oost en vele andere in de voorbereiding gesproken over de inrichting rondom de nieuwbouw. In april 2019 is een laatste bewonersavond georganiseerd waarin de plannen voor het gehele gebied zijn uitgelegd en inspraak van bewoners mogelijk was.

Na de bewonersavond hebben we intensief samen met de bewoners (verenigd in het bewonerscomité Natuurspeeltuin Neerbosch Oost) gesproken en getekend aan de natuurspeeltuin. De plannen hiervoor zijn nu klaar. In de bijlage kunt u het ontwerp terug vinden.

De werkzaamheden
Momenteel wordt het nieuwe kindcentrum TOON gebouwd. De gemeente heeft de uitvoering van de werkzaamheden met stichting St. Josephscholen afgestemd op de nieuwbouw. De werkzaamheden aan de openbare inrichting worden na de zomervakantie opgestart als de laatste voorbereidingen aan het kindcentrum worden uitgevoerd.

We voeren het werk uit in fases, we starten met het gebied tussen de nieuwbouw en de Schalmei en eindigen met werk aan de Symfoniestraat. Eind november 2020 wordt het werk opgestart, begin 2021 verwachten we klaar te zijn met de werkzaamheden De uitvoeringsplanning:

 

De uitvoeringsplanning

Fase 1.  Opstart en trottoir rondom school herstellen

Uitvoering week 48

Fase 2.  Werk aan de natuurspeeltuin

Uitvoering week 49 en week 50

Fase 3.  Werk aan de parkeerplaats

Uitvoering week 51 tot en met week 3 in 2021

Fase 4.  Werk aan de Symfoniestraat & oversteek Rapsodiestraat

Uitvoering week 5 en week 6 in 2021

 

  • In de eerste 2 fases wordt vooral gewerkt tussen kindcentrum TOON en wijkcentrum de Schalmei en houden we de parkeerplaats en de Symfoniestraat zo veel mogelijk vrij.
  • In fase 3 is de parkeerplaats tussen het kindcentrum en het wijkcentrum buiten gebruik.
  • Bij het werk aan de Symfoniestraat kan het zijn dat de weg tijdelijk afgesloten is in beide richtingen, let op een omleiding. De aannemer informeert u nog over de precieze datum mocht hier sprake van zijn. We houden de Symfoniestraat zo veel mogelijk open.
  • In verband met de veiligheid en de jaarwisseling voeren we het werk aan de natuurspeeltuin en de parkeerplaats uit in de bouwhekken. Zo is het werkterrein niet zomaar te betreden en ook buiten werktijd en in het weekend afgesloten.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

KOMT ER MET DE HERINRICHTING OOK EEN VEILIGE OVERSTEEK MOGELIJKHEID VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN? ZOALS BV STOPLICHTEN OP PLEK WAAR HET HUIDIGE ZEBRAPAD IS OP DE SYMFONIESTRAAT OF ANDERS EEN EXTRA DUIDELIJKE MARKERING + DREMPEL DAT HET EEN OVERSTEEK BETREFT.

Antwoord

Beste S Philipsen, in de bijlage links op deze pagina is het ontwerp toegevoegd (551851 BLAD 01v5.PDF). Hier kunt u de aanpassingen aan de Symfoniestraat zien. De voetganger oversteekplaats aan de Symfoniestraat blijft zoals deze nu is. De straat wordt gedeeltelijk versmald en de drempel wordt een stuk langer.

Antwoord

Ik ben benieuwd! Komen er ook moderne LED-lantaarnpalen, zoals bij de vernieuwde Kaaplandstraat en Venusstraat?

Antwoord

Hoi Peter, er komen ook nieuwe lichtmasten op de parkeerplaats, ik weet niet of het dezelfde lichtmasten zijn als op de Kaaplandstraat en de Venusstraat.

Antwoord

Beste Redmar, Bedankt voor de reactie. Komen er ook nieuwe lichtmasten op de Symfoniestraat zelf? Het zou wel mooi zijn als de Symfoniestraat ook mooie moderne energiezuinige verlichting krijgt. Dat maakt het plaatje mooi compleet met de opknapbeurten die er zijn gebeurd en/of komen.

Antwoord

Dag Peter, We vernieuwen de lichtmasten op de parkeerplaats en in de natuurspeeltuin. Aan de Symfoniestraat worden de lichtmasten niet vervangen, de Symfoniestraat wordt gedeeltelijk versmald en aangezet met groene accenten.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 06-08-2020