Sloop en nieuwbouw Fanfarestraat

Sloop voormalig schoolgebouw
De gemeente is gestart met het verwijderen van asbest uit dit gebouw. Ook worden er nu onderdelen van het gebouw afgebroken. Bijvoorbeeld verwarmingen worden verwijderd.
De sloop van het gebouw zelf kan nog niet beginnen. Dit komt omdat er nog geen ontheffing is verleend voor de wet natuurbeheer. Zodra deze ontheffing is verleend, start de sloop. We hopen dat dit snel gebeurt.

Verkoop perceel
Het perceel is geschikt voor woningbouw. Wij willen het daarom verkopen aan een ontwikkelaar. Daarvoor onderzoeken we eerst wat er passend is op deze locatie en wat we hier graag zouden willen. We verwerken dit in een kavelpaspoort en een verkoopdocument. Deze vormen de basis voor de verkoop. Uiteindelijk dienen meerdere ontwikkelaars een plan in. Een beoordelingscommissie kent scores toe aan deze plannen. De scores bepalen samen met de geboden prijs welke ontwikkelaar hier mag gaan bouwen.

Bouw woningen
Het kavelpaspoort en het verkoopdocument laten zien welke plannen de gemeente voor zich ziet op deze locatie. Deze documenten zijn bijna af. Op 14 juni  2021 vindt een informatieavond plaats waarop ze met de buurt worden besproken. Deze informatieavond wordt opgenomen en kunt u terugkijken op deze pagina.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 03-05-2021