Beter Banjoveld

Links in beeld staat wat de gemeente van plan is met het Banjoveld. De meeste van de ideeën die hier aanvankelijk zijn gedeeld zijn afgewezen. Dat geeft niet, want het goede nieuws is: er gebeurt vanalles en het banjoveldje wordt absoluut beter. Het is daardoor een gemeentelijk project geworden.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Terugkoppeling offie op de stoep Banjoveld

Op woensdag 14 juni hebben we een koffie op de stoep moment georganiseerd op het Banjoveld.

We hebben bewoners gevraagd om met ons mee te denken over het verbeteren van het Banjoveld. Wat fijn dat er veel bewoners aanwezig konden zijn en gereageerd hebben.
Hieronder leest u de terugkoppeling.

Onderhoud Banjoveld
Tijdens de koffie op de stoep en via Mijn Wijkplan hebben bewoners aangegeven dat het veld een opknapbeurt kan gebruiken. Hieronder leest u een samenvatting.

Inzaaien voetbalveld
In het najaar gaan we het voetbalveld opnieuw inzaaien. Het gedeelte waar gevoetbald wordt gaan we dan omheinen met hekken zodat het gras de kans krijgt om goed te groeien.

Hekwerk O.C. huismanstraat
Vorig jaar hebben we op verzoek van bewoners het hekwerk, aan de kant van de O.C. huismanstraat, geplaatst voor de veiligheid. Na intern overleg is besloten om dit zo te laten.

Afvalbakken
De vraag voor een extra afvalbak hebben we intern besproken en is getoetst door de inhoudelijk adviseur. We gaan geen extra afvalbak op het veld plaatsen. Bij het basketbalveld hangt nu een afvalbak. Deze kunnen we eventueel verplaatsen.

Heeft u een idee over een betere plek voor de afvalbak? Laat het ons dan weten via wijkregisseurwest@nijmegen.nl of laat een reactie achter op deze pagina.

Extra bomen
Vanuit het bomenplan gaan we op en rondom het veld extra bomen inplanten. Dit zorgt weer voor meer schaduw. Bewoners zijn/worden hierover geïnformeerd.

Ideeën Banjoveld
Naast de vragen over het onderhoud hebben we ook veel leuke ideeën ontvangen. deze ideeën hebben we intern besproken met de inhoudelijke adviseurs. Helaas is het niet mogelijk om ze allemaal uit te voeren. We hebben gekeken naar het budget en ruimte op het veld. Hieruit zijn 2 initiatieven gekomen. De volgende ideeën kunnen we uitvoeren mits er voldoende draagvalk is.

Picknicktafel
Het idee voor een picknicktafel is ook getoetst. Dit initiatief kunnen we realiseren. We willen samen met bewoners en partners uit de wijk kijken naar een geschikte plek op het veld. Wilt u hierover meedenken? Mail dan naar wijkregisseurwest@nijmegen.nl of laat een reactie achter op deze pagina.

Watertappunt
Het idee voor een watertappunt op het veld wordt nog getoetst door de inhoudelijk adviseur. Als dit mogelijk blijkt te zijn dan wordt u hierover geïnformeerd.
De aannemer beslist op basis van verschillende factoren waar op het veld het watertappunt geplaatst wordt.

Draagvlak
Om de bovenstaande ideeën uit te kunnen voeren is het belangrijk dat dit ondersteund wordt door de wijk/wijkbewoners. De wijkbewoners kunnen op deze pagina het idee 'liken' of mailen naar wijkregisseurwest@nijmegen.nl.

Voortgang en vragen?
Meer informatie over de voortgang van het opknappen van het banjoveld leest u hier.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, mail dan naar wijkregisseurwest@nijmegen.nl of laat hier een bericht achter.

Koffie op de Stoep – Banjoveld

Op woensdag 14 juni praten we graag met jullie over het Banjoveld.
In samenwerking met Bindkracht10 organiseren wij een 'Koffie op de Stoep' moment.

Kom jij ook een kopje koffie of thee drinken? We staan daar om 16:30 uur

 

Dank u voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan.
Wij gaan dit intern bespreken.

Aangezien er aan meerdere collega’s inhoudelijk advies moet worden gevraagd, kan het zijn dat het toetsen van dit idee langer duurt. Wij komen hier zo snel mogelijk op terug met een antwoord.

Als blijkt dat het mogelijk is, dan is het belangrijk dat uw idee wordt ondersteund door de wijk.
Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee!

Reacties

goed idee, hulde aan initiatiefnemers

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 19-07-2023

Ah, er wordt gepraat over het voorstel dat ik indiende. Dan zal ik het ook maar eens in mijn agenda zetten...

Antwoord
Idee is ingestuurd op 19-02-2023