Slaan waterpomp in Ontmoetingstuin Meijhorst 70 33

Wens.

De tuin is een openbaar en is bedoeld als ontmoetingsplek voor de wijken in de omgeving de van de kerk. In dit voorjaar is de tuin aangelegd en geheel beplant met struiken en bloemen.

Tijdens de droogte bleek de behoefte aan een pomp voor het begieten van de tuin groot. We hebben al een opvang voor regenwater van het dak maar dat biedt onvoldoende soleolaas in tijden van grote droogte. Het slaan van een pompbuis en het daarop aansluiten van een pomp zou voor ons zeer welkom zijn.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Budget

  • slaan waterpomp in ontmoetingstuin

    In 2019
    project.budget.fields.is_assigned-alt
  • Beukenhaag rondom de tuin

    In 2019
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Beste mensen, in overleg met de initiatiefnemers wordt deze wens naar de uitwerkingsfase verplaatst. . In de uitwerkingsfase onderzoeken we of het plan voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en welke locatie het meest geschikt is. Als aan deze voorwaarden kan worden voldaan wordt het plan uitgevoerd uit het wijkbudget 2019. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan? Samen maken we de wijk.

Hartelijk dank voor het delen van uw wens op MijnWijkplan. Om deze wens verder uit te kunnen werken is het belangrijk dat de wijk de wens steunt. Vraag uw buren/wijkgenoten om mee te praten over deze wens en hartjes uit te delen.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 16-09-2019

De ontmoetings tuin hoort bij de ontmoetingskerk en die is niet alleen voor de Meijhorst bewoners, veel mensen uit heel dukenburg gaan naar deze kerk en voelen zich erbij betrokken en kunnen dus niet stemmen, jammer

Antwoord

ik ben het eens met wat Vera schrijft en voor mij geldt het zelfde!

Antwoord

Omdat ik de Weezenhof woon, mag ik niet op dit plan stemmen. Dat voelt onrechtvaardig omdat ik vaak in de Meijhorst kom en betrokken ben bij de Ontmoetingskerk en dus ook bij de tuin!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 13-08-2018