Moestuin Tutti Frutti

Buurtmoestuin Tutti Frutti is een belangrijke plek voor de bewoners van Meijhorst. Met 12 kavels wordt er veel groente en fruit verbouwd en draagt het bij aan onderling contact met de betrokkenen van Tutti Frutti. Ook delen zij regelmatig groente en fruit uit aan mensen die het niet zo breed hebben.

Om Tutti Frutti nog mooier en vruchtbaarder te maken hebben wij de volgende zaken nodig:

- Nieuwe omheining van de moestuin. Dus bijvoorbeeld een hek om de honden buiten te houden, zodat de groenten poep en plas vrij blijven.

- Nieuwe gereedschap om groente en fruit te kunnen verbouwen. Huidige gereedschap dateerd uit 2014 en is nodig aan vernieuwing toe.

- Een tuinslang dat passend is op de waterpomp. Zodat de tuinierders die op leeftijd zijn niet meer met emmers hoeven te sjouwen.

Bovenstaande punten kunnen wij goed gebruiken. Zodat Moestuin Tutti Frutti nog lang kan blijven bestaan.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Budget

  • Hekwerk Tutti Futti

    In 2019
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Ik heb maar liefst 45 handtekeningen ontvangen ter ondersteuning van dit idee. Het aantal likes/hartjes voor dit idee is daarom verhoogd. Daarmee heeft dit idee voldoende ondersteuning verzameld. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons deze wens verder uit te werken. In de uitwerkingsfase onderzoeken we of het plan voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Als aan deze voorwaarden kan worden voldaan wordt het plan uitgevoerd uit het wijkbudget 2019. Mocht het plan niet aan de voorwaarden voldoen of er blijkt weerstand te zijn in de wijk, kijken we of het plan aangepast kan worden. Als we er echt niet uit komen, dan wordt een andere wens uitgewerkt. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan? Samen maken we de wijk.

Hartelijk dank voor het delen van uw wens op MijnWijkplan. Om uw wens verder uit te werken is het belangrijk dat de wens gesteund wordt in de wijk. Vraag uw buren/wijkgenoten om hartjes uit te delen voor uw wens en mee te praten op MijnWijkplan. Draagt u deze wens een warm hart toe? Laat het weten!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 16-09-2019
Idee is ingestuurd op 22-08-2018