Vergroening Prins Mauritssingel

De afgelopen periode is er in samenwerking tussen een aantal bewoners en de gemeente Nijmegen gewerkt aan een aantal problemen die spelen rond het gedeelte van de Prins Mauritssingel tussen de Graaf Alardsingel en de Lentse Plas.

Een van de onderdelen was het uitwerken van een groenplan.

De aanwonenden zijn 23 juni over het resultaat bijgepraat.

De presentatie van dit groenplan kunt u hier bekijken.

De definitieve ontwerpen zijn bijgevoegd. De uitvoering zal in het plantseizoen 2022-2023 plaatsvinden. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Hoe staat het met de uitvoering vergroening van de PM singel deze zou plaatsvinden in 2022-2023 We zijn al in 2024 en er heeft nog geen vergroening plaatsgevonden Wat is er gebeurd met het bestelde groen volgens de tekeningen

Antwoord

is er al meer bekend over de vervolgstappen van de vergroening van de Prins Mauritssingel?

Antwoord

Het plan voor vergroening ziet er fraai uit. In de brief aan de bewoners staat dat er naast de vergroening ook gekeken wordt naar luchtkwaliteit, verkeer en geluid. In de presentatie wordt mij niet duidelijk wat er gedaan wordt aan deze drie aspecten. Als het verkeer zich aan de maximum snelheid van 50 km/h houdt, dan heeft dit sowieso invloed op de uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof. Ook zal dit invloed hebben op de mate van geluidsoverlast. In een gesprek met wethouder Tiemens gaf zij aan dat er gekeken zal worden naar de mogelijkheid van het plaatsen van een geluiddiffractorwand, zoals op de Neerboscheweg. Kunt u aangeven wat de plannen zijn aangaande luchtkwaliteit, verkeer en geluid?

Antwoord
Idee is ingestuurd op 11-06-2021