Pad van Waaijenstein naar Oosterhoutse dijk

In navolging van dit idee: https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/pad-van-waaijenstein-naar-oosterhoutsedijk - hier kan vanuit Lent niet op gestemd worden, maar ook vanuit Woenderskamp zouden we graag weer een pad naar de dijk willen, zodat we vanuit de woonwijk kunnen genieten van de mooie groene omgeving! Dit kan bijvoorbeeld waar eerst de bouwweg lag, of waar voorheen de toegang naar het bos van de baron was. Er is nu een olifantenpaadje, maar zeker in de winter is dat slecht toegankelijk (glad/natte kleigrond).

--------------------------------------------------------------------------

Reactie gemeente op 08-12-2022:

Beste bewoners,

Nogmaals veel dank voor het indienen en steunen van dit idee. We waarderen het zeer als bewoners betrokkenheid bij hun leefomgeving tonen!

We begrijpen de behoefte aan een pad tussen Waaijenstein en de Oosterhoutsedijk. We onderzoeken daarom graag of het mogelijk is om deze wens te realiseren. We komen hierop terug in het voorjaar van 2023, als de bestaande plannen voor het park zijn afgerond. Het is helaas niet mogelijk om de wens nog in de huidige planning mee te nemen.

We laten het idee op MijnWijkplan staan en zullen jullie te zijner tijd via deze weg informeren.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste bewoner,

De afgelopen tijd heeft de gemeente gekeken om een pad te realiseren van Waaijenstein naar de Oosterhoutsedijk. Dit kan gerealiseerd worden en zal in april 2024 worden uitgevoerd.

Omdat het een prachtig gebied is, dat ruimte biedt voor iedereen, is bij het ontwerp van het pad gekeken naar logische opgangen, zodat het voor alle doelgroepen (mensen met wandelwagens, kinderen, mensen met een beperking, etc..) toegankelijk is. De gemeente zal in de komende jaren extra opgangen realiseren. Op bovenstaand plattegrond 'toegang Oosterhoutsedijk' ziet u waar een trap/helling gerealiseerd gaat worden.

  • Bolletjes met nr. 1 zijn trappen
  • Bolletjes met nr. 2 zijn hellingbanen die voor alle doelgroepen toegankelijk zijn

De uitvoering van de hellingbanen zijn als volgt;

- Bij het Benedenerf (vlek 4) eind 2025.

- Bij de Zuidhof medio 2027.

- Bij de Noordhof eind 2028.

Beste bewoners,

Onze excuses dat de beantwoording op jullie vragen langer duurt dan jullie van ons mogen verwachten. Wij zijn nog aan het onderzoeken of we een pad kunnen realiseren. Omdat de dijk geen eigendom is van de gemeente Nijmegen is zijn we hierover ook in overleg met het Waterschap Rivierenland. We hadden gehoopt daar al meer duidelijkheid over te hebben, maar het gaat helaas nog wat langer duren. Zodra er meer nieuws is zullen we jullie via deze weg informeren.   

Beste bewoners,

Hiernaast, onder het idee, vinden jullie een reactie van de gemeente.

Beste bewoners, 

Hartelijk dank voor het indienen en het steunen van dit idee! Er volgt binnenkort een inhoudelijke reactie vanuit de gemeente. 

Reacties

Gemeente, is er al meer bekend over mijn aanvraag? De lente is bijna voorbij...

Antwoord

Over 19 dagen begint de zomer. De gemeente ou in het voorjaar een antwoord geven…. ?!?

Antwoord

Er is inmiddels een opgang naar de dijk gerealiseerd, een stukje links van het olifantenpaadje. Nog niet duidelijk hoe de ontsluiting vanaf Park Waaijenstein gerealiseerd wordt. De aanleg daarvan lijkt momenteel ook aardig stil te liggen. Een deel van de paden is af, maar een groot deel ook nog niet. Er is ook een olifantenpaadje vanaf het pad onderlangs de dijk naar het bos van de baron, maar dat begint aardig dicht te groeien, en de aansluiting tussen het 'oude' en 'nieuwe' deel van park Waaijenstein is via 2 vrij diepe greppels. Het zou mooi zijn als daar een vlonderbruggetje zou komen. Gemeente, wellicht goed om een update te geven?

Antwoord

Mooi zoveel reacties. Nu de realisatie nog. Wordt het niet tijd om in te spreken bij een politieke avond? Kan de Wijkraad daarin wat betekenen? Hartelijke groet, Léonie Schuijt-Overgoor

Antwoord

Ik zie graag een pad gerealiseerd. Momenteel loopt er een pad in aanleg rond de moestuintjes, aan het eind van dit pad zou in de bocht van de dijk goed een opgang naar de dijk gemaakt kunnen worden. Daar kunnen de bewoners van Waaijenstein en van de Woenderskamp van profiteren!

Antwoord

@Gemeente Nijmegen -> het is nu voorjaar 2023. Kunnen jullie ons een update geven?

Antwoord

Wij zouden het ook een prima idee vinden. Geert en Carin Nova

Antwoord

Gemeente, bedankt voor de inhoudelijke reactie. Echter voel ik wel de noodzaak om te reageren omdat er het hier een belangrijke wens betreft van een grote groet bewoners die die nu op de lange baan wordt geschoven met 0 procent zekerheid. Daarnaast wil ik opmerken, dat mijn inziens, er al meermaals signalen zijn gegeven dat de behoefte aan een pad er is. Namelijk in ons contact namens de buurtvereniging met de gemeente en tijdens de inloopavond m.b.t. Griftdijk is de wens benoemd maar ook in de praktijk is er te zien aan het platgelopen gras dat de route ondanks het ontbreken van een officieel pad, gebruikt wordt. Hiermee wordt wel een belangrijke groep mindervalide mensen/kinderwagens uitgesloten, zeker bij slecht weer. Ik wil de gemeente daarom toch verzoeken om nog eens goed te kijken naar de plannen die er liggen en op korte termijn tot uitvoering gaan komen, of er iets aangepast kan worden. Flexibiliteit en denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen is mooie kwaliteit!

Antwoord

Goede bijdrage, Afke! In dit bericht van vorig jaar juli (2021) staat: “Er komt ook een aansluiting richting de dijk, zodat bezoekers vanuit het park ook de Oosterhoutsedijk op kunnen wandelen.” Dus wellicht kan dat oorspronkelijke plan weer uit de kast worden getrokken!https://www.waalsprong.nl/nieuws/aanleg-park-waaijenstein-is-gestart/

Antwoord

Hallo allemaal, Wijkraad Lent volgt dit idee. We wensen jullie veel succes,Daarnaast heb ik een vraag of iemand van jullie 1 à 2 keer met de gemeente wil brainstormen over hoe we MijnWijkplan nog informatiever, toegankelijker en gebruiksvriendelijker kunnen maken.Wie wil meedenken?Hartelijke groet,Léonie SchuijtStichting Wijkraad LentAandachtsgebied netwerken en werkgroepen.info@wrlent.nl

Antwoord

Heel goed idee, belangrijk voor de buurt! Er is behoefte aan een goed pad naar de dijk. Zodat je zonder lange omweg en drukke wegen te hoeven oversteken van de natuur die vlak bij is kunt genieten.

Antwoord

Helemaal mee eens, hopen dat het doorgaat

Antwoord

Zou heel fijn zijn, ben er helemaal voor

Antwoord

Lijkt me voor de hand liggend dat er (bij voorkeur) een smal pad voor voetgangers, fietsers en rolstoelen komt vanaf Woenderskamp of Waaijenstein naar de Oosterhoutse Dijk. Een initiatief hiertoe ondersteun ik. Hopelijk komt dit pad er snel, zodat inwoners niet hun toevlucht zoeken tot allerlei olifantenpaadjes.

Antwoord

Goed idee!! Hoe fijn is het dat we de dijk op kunnen met de fiets en te voet. Daar is heel veel behoefte aan.

Antwoord

Goed idee, fijn om met de kinderwagen of fiets een rondje dijk te kunnen doen.

Antwoord

Goed idee, het is fijn als er bij de aanleg van het pad rekening gehouden wordt met rolstoelen en wandelwagens. Deze kunnen geen gebruik maken van de trappen bij de Oversteek.

Antwoord

top idee!

Antwoord

Goed initiatief. Een pad naar de dijk is erg gewenst om ook op de dijk of in de uiterwaarden te kunnen wandelen/ hardlopen. Dacht eerder ook een tekening gezien te hebben waarop is ingetekend.

Antwoord

Goed idee

Antwoord

Ik was in de veronderstelling dat er ook een pad zou komen. Lang geleden was er een bijeenkomst in Citadel college waarop tekeningen te zien waren van de wijk. Hier was destijds wel degelijk een pad ingetekend. Vreemd dat het niet gerealiseerd is.

Antwoord

Dit plannen heb ik ook gezien ja en ik was daarom ook in de veronderstelling dat er al een pad komt. Zou heel fijn als er een fatsoenlijk (fiets/wandel) pad komt. Vanmiddag nog lekker weg geglibberd op dat 'olifantenpaadje' omdat het daar nu best modderig is.

Antwoord

Heel goed initiatief!

Antwoord

Ja! Helemaal voor!

Antwoord

Jaaa wij hoopten hier al heel erg op!

Antwoord

Supergoed idee! Ik miste de weg al!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 13-11-2022