Ontmoetingsplek en speelgelegenheid

Beste,

Er is in de straat (hoge bongerd, Lent) een idee ontstaan om een plek te creeeren waar we met elkaar kunnen samen komen en we onder toezicht van de ouders de kinderen op een veilige manier kunnen laten spelen. De afgelopen jaren is het verkeer in de straat en met de komst van het Van Der Valk Hotel het verkeer enorm toegenomen. In de afgelopen jaren zijn ook steeds meer kinderen geboren in de straat en komen wonen. We zijn op een punt gekomen dat we een plek missen waar de kinderen in de straat veilig en onder toezicht van ouders kunnen spelen. Daarnaast is het samenkomen op dit moment binnenshuis niet toegestaan en zal deze plek er aan bijdragen dat we op een goede en veilige manier elkaar kunnen blijven ontmoeten, nu en in de toekomst...

wij vragen daarom toestemming voor het plaatsen van 1 of 2 picknick tafels op het grasveld aan de hoge bongerd. (Zie foto's)
hieraan kunnen we dan gezellig zitten en elkaar ontmoeten en een oogje in het zeil houden voor de kinderen. 
voor de kinderen vragen wij van u een klein speeltoestel of watertafel net wat de kinderen leuk vinden. Hopelijk wilt de gemeente daaraan meedoen en ons daarin financieel ondersteunen. 
Wij hopen dat dit plan doorgang kan vinden en dat u als gemeente hieraan mee wilt werken en daar waar kan een financiële ondersteuning kan geven. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan! Op deze plek wordt niet direct een nieuw toestel geplaatst omdat de gemeente bezig is met het herinrichten van het speellandschap in de wijken. Hierbij houden we rekening met de vraag naar meer spelen in de natuur en het mogelijk maken van het ontmoeten van mensen in de leeftijdsgroep 0 tot 100 jaar. De kwaliteitsbeheerder Spelen heeft aangegeven dat binnen een straal van ruim 200 meter een ander speelplekje ligt, daarom worden er geen speelelementen aangelegd. Wél kan er een bankje geplaatst worden, als er meer draagvlak wordt verzameld in de vorm van hartjes. Succes!

Reacties

Idee is ingestuurd op 26-02-2021