Inrichting groenstrook Eiland Laauwik

Stedenbouwkundige/landschapsarchitect Stef van Roemburg ontwerpt samen met omwonenden de inrichting van de groenstrook op het eiland Laauwik. Er is ruimte voor groen, spelen en ontmoeten. Na de aftrap in mei is in oktober met een klankbordgroep een eerste sessie geweest om input op het schetsontwerp op te halen. Die informatie wordt nu verwerkt. Tegen februari 2018 wordt een tweede klankbordgroepbijeenkomst georganiseerd.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

na een behoorlijke vertraging zijn de overleggen met de school, verkeerskundige, stedenbouwkundige weer hervat. Dit voorjaar zal er gestart worden met de uitvoering.JS 18022019

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 31-10-2019

Ik ben eigenlijk wel benieuwd wanneer er nu echt gestart gaat worden met de uitvoering?

Antwoord
Idee is ingestuurd op 21-12-2017