Handhaving 50 km/ verbetering bebording ;-)

Zorg voor 50 km borden op de brug en het A325 trace: nu is de snelheidsaanduiding te onduidelijk. Het verbeterde rijgedrag leidt tot minder luchtverontreiniging en geluidsoverlast, blijkt uit Wijkraad metingen. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank u voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema dat zich niet leent voor participatie. Wanneer wij een melding over een verkeers(onveilige) situatie binnen krijgen, verzamelen we verschillende gegevens over de locatie en situatie. Als daaruit blijkt dat de situatie niet aan de gestelde normen voldoet beslist de gemeente om dit aan te pakken. Wij bespreken uw idee tijdens het verkeersoverleg en geven u een terugkoppeling via de mail. Om deze reden wordt dit idee over twee weken naar het archief verplaatst. Mocht u meer of andere ideeën hebben, dan zien wij deze graag tegemoet op MijnWijkplan.

Reacties

Idee is ingestuurd op 19-04-2021