Groene Hart Lent, ’t Speelweitje

Werkgroep Groene Hart Lent heeft als doel van de oude dorpskern een groene oase te maken. Wij willen graag het Dorpsplein (het oude centrale plein van het prachtige dorp Lent) en ’t Speelweitje met elkaar verbinden.  We willen het oude Lent de aandacht geven die het verdiend en die het nodig heeft!  We willen het Dorpsplein en ‘t Speelweitje vernieuwen, een groenere uitstraling geven en voorzien van meer planten, bloemen en bomen, natuurlijke speelplekken en ruimtes om te bewegen en elkaar te ontmoeten.

Onze wens is een plek te creëren waar iedereen graag wil zijn om elkaar te treffen, om te bewegen en om te spelen. De bewoners van St. Jozef een korte wandeling naar ’t Speelweitje bieden, waar ze op een bankje kunnen uitrusten naast ouders die er met hun peuters aan het spelen zijn. Er is behoefte aan meer groen en verduurzaming in de wijk omwille van het klimaat en de jaarlijks toenemende periodes van hitte en droogte. Ook hieraan draagt de vernieuwde dorpskern bij. Een groen, kloppend hart in de kern van Lent.

We starten in dit plan met ’t Speelweitje.

Over het Dorpsplein is meer informatie te vinden in mijnwijkplan: Groene Hart Lent, Het Dorpsplein.

Middels een artikel in de Lentse lucht van juli 2021, gesprekken met buurtbewoners en een posteractie waarin we de bewoners van Lent hebben gevraagd met ons mee te denken en dit  plan te steunen heeft tot een positief resultaat geleid! Maar liefst 129 mensen hebben de QR code gescand en 100 % hiervan vindt ons plan een heel goed idee. Zelfs 67,4 % ontvangt graag een nieuwsbrief van ons. Ook hebben we diverse emails ontvangen met hierin leuke aanvullingen op ons plan. Ook de vele posters op de ramen, in met name de bloemenbuurt, geven aan dat er een groot draagvlak is voor dit plan.

Inmiddels hebben we alle wensen betreffende ‘t Speelweitje geïnventariseerd en hiervan de volgende top vijf gemaakt:

1) Parkgevoel. Meer schaduw. Beplanting hoog en laag. Pad door het gras heen, doorbreken van rechte lijnen. Het donkere paadje (noordzijde) verlichten en openen door wat struiken te verwijderen. Struiken plaatsen rondom hondenuitlaatplaats en zo scheiden van speelgedeelte.

2) Skatebaan weg (door tegels en zand rondom nu onbruikbaar). Vervangen door een 2e basket. Schommel, draaitoestel, voetbalveld en basketbalveld behouden. Ook ruimte behouden voor slagbal (wens Geldershof). Muurtje tussen zandbak en basket zodat er geen zand op veld komt.

3) Toegankelijkheid verbeteren. Scheve tegels herstellen. Zitgelegenheid bij schommel en klimrek realiseren.

4) Extra klimtoestel (wens Geldershof), Natuurspeeltuin zand/ water/hout.

5) Fruitbomen en struiken langs pad aan de oostzijde van ‘t Speelweitje.

Op de plattegrond kunt u zien hoe we deze top vijf wensen vorm hebben gegeven en hoe  ‘Speelweitje eruit komt te zien.

Goed idee? Klik hiernaast op de knop: steun ons.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Ja, dat klinkt als een heel goed plan!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 04-10-2021