Groene geluidswal langs de drukke Graaf Allardsingel

In het gebied rond de Graafallard Singel is flink gebouwd. Het aantal bewoners is fors toegenomen en zal alleen maar toenemen . De verkeersintensiteit over de graaf allardsingel is afgelopen jaren toegenomen. Dit zal naar de toekomst verder toenemen. Ook rijdt er vrachtverkeer richting de industrie van Nijmegen. Door de hoge en sluitende bebouwing, met name aan de kant van het winkelcentrum, wordt het geluid van de weg weerkaatst tussen de gebouwen en ook naar de achterliggende bewoonde gebieden doorgegeven. 

Om geluidslast te verminderen en de veiligheid te vergroten is het ook mogelijkheid om het verkeer minder hard te laten rijden dmv bijvoorbeeld een flitspaal of andere maatregelen (meer controleren, aanpassing max. snelheid of inrichting weg/omgeving etc.). Ook kan er geluidsreducerend asfalt worden neergelegd, zoals op de brug recent is gedaan. 

Daarnaast kan de de toepassing van een geluidswal direct aan de graaf allard singel, tussen de brug de oversteek en de treinbrug,een forse geluidsreductie opleveren voor de omliggende gebieden. Dit zal de leefbaarheid voor het gebied vergroten.  Hierbij is het idee om een groene(sluitende) haag te plaatsen als geluidswal, aangezien dit qua zicht voor bewoners direct aan de graaf allardsingel de mooiste optie is voor de omgeving en het beste voor het mileu. Hoogte van de groene muur dient nader bepaalt te worden. Dit zou mogelijk aan beide kanten van de Graaf Allardssingel kunnen, maar gezien er nu een wadi wordt gebouwd aan de kant van het winkelcentrum lijkt de kant van het project de Historische Tuinen een logische eerste stap.  

Bekend is dat een groene haag ,mits aan de juiste voorwaarden voldaan, een geluidsreductie kan opleveren voor de omgeving, zie link & onderzoek hieronder. Ook heeft het een positief effect op het milieu en het zicht voor omwonende (mensen wonend aan de graaf allardstraat zien niet continue auto's voorbij komen). Rekening dient er gehouden te worden met het zicht voor automobilisten op en voor kruisingen (Italiestraat & Margareta van Mechelenweg) , dit betekent een lagere heg bij kruispunten. Een groene geluidswal kan er ook voor zorgen dat automobilisten minder hard gaan rijden wat het geluidsniveau,uitstoot en de veiligheid ten goede komt. 
Geluidafscherming en geluidsreductie door groenstructuren - DGMR
 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste initiatiefnemer(s),

Wat een goed idee! We gebruiken de komende weken voor de vakantie om de haalbaarheid verder te onderzoeken. Dan gaat het om vragen als hoeveel ruimte is er nodig, liggen er geen kabels en leidingen in de weg, hoe garanderen we de verkeersveiligheid e.d. Wilt u meedenken in een werkgroep laat dan uw gegevens achter via waalsprong@nijmegen.nl. Na de zomer nemen wij contact op met de mensen die zich hebben aangemeld om te kijken of het allemaal past en hoe we het dan verder kunnen realiseren.  

 

Reacties

Een prachtig initiatief, heel fijn voor de wijk en ook voor iedereen die zo Lent/Nijmegen in rijdt een mooi groen aangezicht lijkt me!

Antwoord

Top idee! Door het vrachtverkeer en motoren behoorlijke geluidsoverlast, dus dit zou zeer welkom zijn.

Antwoord

Goed idee!! Eenvoudige oplossing en ook nog duurzaam en goed voor het milieu!

Antwoord

Super idee! Wij hopen dat er iets mee gedaan wordt. Bedankt!

Antwoord

Goed idee!

Antwoord

Goed initiatief Tom, dit zou heel fijn zijn en het woongenot groter maken!

Antwoord

Erg goed plan. Er wordt erg hard gereden en daardoor toch veel overlast van autos en vrachtverkeer. Een geluidswand zou zeker fijn zijn.

Antwoord

Goed initiatief!

Antwoord

Goed initiatief! Zou een verbetering zijn voor het woongenot.

Antwoord

Goed bezig Tom! Hopelijk gaat de gemeente mee in dit fantastische plan.

Antwoord

Dankjewel voor je positieve feedback Elian! Goed om te horen.

Antwoord

Mocht er feedback zijn op dit plan dat laat het in de comments weten

Antwoord
Idee is ingestuurd op 17-05-2024