Fort Beneden Lent

Staatsbosbeheer en gemeente Nijmegen willen het Fort Beneden Lent (ook wel bekend als Nieuw Knodsenburg) in de toekomst een nieuwe functie geven die bijdraagt aan de omgeving. Staatsbosbeheer laat daarom in samenwerking met gemeente Nijmegen verschillende onderzoeken uitvoeren op het fort. 


Voorbereidende onderzoeken
Van medio mei tot en met september voert Explosive Clearance Group BV (ECG) de volgende onderzoeken uit:

  • Milieukundig vooronderzoek. Met dit onderzoek brengen we de kwaliteit van de (water)bodem in kaart. Het onderzoek wordt medio mei uitgevoerd. Er worden met de hand gaten in de grond en bodem van de gracht geboord om de bodemkwaliteit te onderzoeken.
  • Archeologisch onderzoek. Met dit onderzoek worden archeologische resten nauwgezet met de hand opgegraven en vervolgens geconserveerd. Zo zorgen we dat dit historisch erfgoed bewaard blijft voor onderzoek en/of tentoonstelling.
  • Onderzoek Flora & Fauna. Met dit onderzoek brengen we in kaart welke planten en dieren er in en rond het fort voorkomen. Ook bepalen of we of we maatregelen moeten nemen om deze soorten te beschermen. Het onderzoek wordt uitgevoerd van medio mei tot en met september. Tijdens de onderzoeken zijn er regelmatig ecologen op het fort aanwezig.
  • Onderzoek opsporing ontplofbare oorlogsresten (OOO). Van mei tot en met september voert explosieven opsporingsbedrijf Explosive Clearance Group (ECG) een onderzoek uit naar ontplofbare oorlogsresten (OO) in en rond het fort. Dit doen ze door middel van detectieonderzoek. Indien er verstoringen in de bodem worden vastgesteld, zullen deze tijdens een vervolgonderzoek nader onderzocht en verwijderd worden.


Waarom zijn de onderzoeken nodig?

Fort Beneden Lent ligt als een groene plek tussen de Waal en de nieuwe woonwijk Hof van Holland in Nijmegen. Het fort heeft een rijke historie. In 1862 werd het fort gebouwd om de stad Nijmegen te verdedigen. Later werd het gebruikt om de spoorbrug over de Waal te beschermen. Ook werd het fort zowel in de Eerste als de Tweede Wereldoorlog bemand. Omdat het fort tijdens beide wereldoorlogen is gebruikt verwachten we dat er oorlogsresten en andere materialen in de bodem zijn achter gebleven. Welke materialen en oorlogsresten dat zijn, gaan we onderzoeken. Pas in een latere fase kan er worden nagedacht over een nieuwe functie voor het fort.

Het laatste nieuws over het project vindt u op de website van Staatsbosbeheer (www.staatsbosbeheer.nl/fortbenedenlent) en op MijnWijkplan.nl.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

De wijkraad wil graag op de hoogte gehouden worden. Is er vanuit Hof van Holland en van bewoners langs de Oosterhoutsedijk/ Zaligestraat al een burgerparticipatiewerkgroep ingesteld? Misschien ook iets om mee te nemen bij de plannen voor Veur Lent en Hoge Bongerd. De wijkraad hoort het graag. info@wrlent.nl Hartelijke groet, Léonie Schuijt-Overgoor (aandachtsgebied: netwerken Stichting Wijkraad Lent)

Antwoord

Ik woon sinds vorige maand in Lent en ben zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond Fort beneden Lent. Sinds 2013 ben ik actief als vrijwilliger, coördinator vrijwilligers en algemeen bestuurslid van de Stichting Honswijk - Everdingen(SHE), en geef rondleidingen en help mee met het groenonderhoud(met name op fort Everdingen). Afgelopen 2 jaar is fort Honswijk gerestaureerd. Vanuit de SHE hebben we veel kennis en ervaring opgedaan met de restauratie van Honswijk. Wellicht kan Fort beneden Lent gebruik maken van deze expertise. Veel succes met de onderzoeken!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 03-05-2023