Bouwstrook wordt groenstrook

Op het pleintje aan de Turennesingel/Schrouwmolde heeft de BSO een nieuwe geluidswal geplaatst. Samen met de bewoners wordt gekeken hoe deze wal groen gemaakt kan worden. Voor de wal ligt ongeveer 20 meter lang en 80cm diep een strook met nog bouwgrond en onkruid. Ongeveer 10cm daarvan is eigen grond van de BSO en zij gaan hier hedera planten. De buurtbewoners willen graag de overige grond af laten graven, 20cm ophogen (met een houten pallisade oid) en de groenstrook vullen en onderhouden. Hiervoor kan een bestaande participatieovereenkomst voor het pleintje uitgebreid worden. We zoeken éénmalig financiele steun van de gemeente om dit op te zetten. De geschatte kosten liggen rond de 500-600 euro, waarbij vooral in het afgraven en afvoeren van de bouwgrond en het maken van een pallisade de grootste kostenposten zijn. De buren willen zelf mee bijdragen aan groen en het onderhoud. 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Top idee: inkopper om zo weer een stukje echt waardevol groen te maken

Antwoord
Idee is ingestuurd op 06-04-2021