Aanvullende boomaanplant langs Turennesingel nabij PlantjeVlag Zuid

Verzoek om aanvullende boomaanplant op talud langs fietspad oostelijk van Turennesingel tegenover Edith Steinstraat 1 t/m 5 overeenkomstig boomaanplant op het talud in noordelijke richting langs fietspad tot aan de Lentse plassen. Gewenste boomsoorten overeenkomstig bomen op talud overig deel in noordelijke richting. Voorkeur treurwilg op talud bij bushalte.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Aan het water horen bomen te staan. Goed idee!

Antwoord

Treurwilgen, de mooiste boom die er is langs het water!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 23-11-2020