Informatieborden Landgoed Duckenburg

Vele mensen zijn ongewis over de rijke historie van dit gebied, m.n. over het slot vanaf de 14de eeuw en de grote wijzinging omstreeks de 17de eeuw met de aanleg van het Grand canal en later met de Orangerie, nu huize Duckenburg en de bewoners door de eeuwen heen en hun 'gasten'. Maar ook wat de ijstijd voor Dukenburg heeft betekend én nagelaten.
'Kennis is bewustwording' en waardering voor dit gebied en dat zou vorm gegeven kunnen worden met een tweezijdig informatiebord, geplaatst langs het lindenlaantje bij Huize Duckenburg.

Voorbeeld van borden: https://jaapdevriesprodukties.nl/portfolio-categories/informatieborden-full-colour-groot/

 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank u voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan. Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Goed initiatief. In Dukenburg is er niet zo heel veel van de geschiedenis te vinden maar dit gebied hier is rijk aan historie en verdient het bekend te worden en te blijven bij bewoners en bezoekers. Ik pleit bovendien voor een gemeentelijke inventarisatie van alle plekken die verwijzen naar de geschiedenis (Tolhuisje bijvoorbeeld of de naamgevers van de wijken, al was het maar de plek waar ze stonden) om zo voor de bewoners meer een thuis te scheppen.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 16-10-2020