Watertappunt bij picknickplaats voormalige camping Kwakkenberg aan de Luciaweg

Op de voormalige camping Kwakkenberg aan de Luciaweg organiseren enkele enthousiaste wijkbewoners al vier jaar een speciale buurtcamping in juni. Verder picknicken en zitten er elke dag wel een paar mensen met of zonder een hond. Net als op het Dommerplein als bij het trapveld beukstraat/ Hengstdalseweg zou een Watertappunt bij de picknickplaats waarschijnlijk goed gebruikt worden.

Een watertappunt verbetert het recreatief gebruik van deze picknickplek en draagt ook bij aan de vermindering van flesjes afval.

Steun dit idee door te reageren op dit bericht en/of klik op het hartje!

De wijkwens staat ook op de wijkwebsite:
https://nijmegen-oost.nl/berichten/mogelijk-watertappunt-bij-picknickplaats-op-grote-veld-vrml-camping-kwakkenberg-aan-luciaweg 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste bewoners, 

De aanvraag voor een watertappunt is afgewezen. De initiatiefnemer is hier inhoudelijk van op de hoogte gesteld. 

Beste bewoners,

De wijkregisseur en vakinhoudelijk adviseur hebben met de initiatiefnemers op locatie een gesprek gehad. Opties voor een andere plek zijn besproken. Een watertappunt bij de ingang van het pad is technisch mogelijk. Een 2e optie op een andere plek wordt door de gemeente onderzocht of het technisch mogelijk is.

Zodra er meer bekend is zal dit worden gedeeld. 

 

Beste bewoners, 

Wij hebben in samenwerking met de Vitens het verzoek voor het waterpunt moeten afwijzen.

We vinden het heel vervelend en daarom geven wij een stukje uitleg waarom dit zo is.

Voordat er een watertappunt geplaatst kan worden moet er eerst een waterleiding onder de grond aangelegd worden. Hiervoor zijn graafwerkzaamheden nodig.

In deze boomrijke omgeving is dat heel moeilijk, omdat het risico te groot is dat tijdens het graven de wortels van de bomen beschadigd raken.

Om onze bomen te beschermen heeft het Norminstituut Bomen hier ook landelijke richtlijnen voor gemaakt die wij als gemeente Nijmegen hanteren. Deze richtlijnen hebben ze samengevat in de bomenposter (zie bijlage, onder het kopje bestanden).

Het idee zal worden verplaatst naar het archief. 

Beste bewoners, 

Mooi dat het idee ook op de wijkwebsite goed wordt bekeken en ondersteund! Steun watertappunt op (buurt) camping Kwakkenberg Luciaweg | in berichten op Nijmegen-Oost.nl . Die reacties tellen wij ook mee als draagvlak voor dit idee. 

Beste bewoners, 

De aanvraag wordt eerst technisch getoetst door Vitens of het mogelijk is op deze locatie. 

Houdt deze pagina in de gaten voor meer nieuws! 

Reacties

Omdat het initiatief uit januari 2023 weer is vastgelopen hebben wij, initiatiefnemers bij de buurtcamping aan wethouder Broeren gevraagd om gesprek en bemiddeling en dat ook beschreven op de wijkwebsite. Graag gesprek 2 april en bemiddeling en meedenken voor realisatie gewenst en lastig maar mogelijk watertappunt bij de voormalige camping Kwakkenberg aan de Luciaweg Dag goede middag wethouder Jean Paul Broeren en wijkregisseurs Oost Zie volledig bericht 21 maart 2024 met toelichtende afbeeldingen van VV-Oost Vrijwilligers voor Oost (nijmegen-oost.nl/berichten/bemiddeling-nodig-voor-watertappunt-bij-voormalige-camping-kwakkenberg) Daar kunt u ook reageren

Antwoord

Nadat we 3 maanden niets hoorden, in december vroegen om enige actie en te horen kregen "svp geduld" kregen we 1 februari ineens per mail " watertappunt kan toch niet gerealiseerd worden". Dat zou zijn vanwege de lengte van de benodigde waterleiding naar de zuidkant van de weg en de invloed daarvan op de kwaliteit van het drinkwater. Omdat we in augustus goede voorstellen deden waarmee de kwaliteit 100% zou blijven, waren we verbaasd over deze korte mededeling. We hebben direct gevraagd om gesprek en overleg om het zo gewenste tappunt met enkele slimme ingrepen toch te kunnen realiseren. Begin maart komen nu twee Stadsbeheerders met ons praten op locatie bij de Trekvogels. We hopen te horen wat we met zijn allen kunnen doen om het watertappunt voor de nieuwe buurtcamping (eind juni 2024, dwz 17 maanden na het initiatief) te realiseren. We houden u op de hoogte. Nijm Oost, do 22 feb namens Gertjan+ Claudia, Henk

Antwoord

dag betrokken medeburgers en wijkregisseur(s) oost. Dit idee is gelancveerd op 5 jan en geplaatst door de gemeente op 25 jan van dit jaar, nu ruim 10 maanden geleden. Drie maanden geleden in september belde een adviseur mevrouw van de gemeente om te vertellen dat zij contact had gehad met Vitens (die van alles niet kon doen) en met voetbalvereniging Trekvogel, waar het water nu vandaan moet komen. Wij van de buurtcamping Nijmene -oost zijn benieuwd welke stappen er sinds september zijn gezet om het watertappunt aan de zuidkant van de luciaweg te realiseren, zoals met een foto aangegeven in een artikel op de wijkwebsite . Zie https://nijmegen-oost.nl/berichten/onmogelijk-verklaard-watertappunt-bij-voormalige-camping-kwakkenberg-toch-gered Is er iemand die er na drie maanden rust weer een beeeetje beweging in kan brengen ? Alvast bedankt voor uw inbreng , henk en mensnen van de buurtcamping

Antwoord

Beste Henk, onze vakinhoudelijk adviseur neemt contact met u op.

Antwoord

Maandag 24 juli, vlak na de Vierdaagse en midden in de vakantie kreeg ik, als initiatiefnemer, na maanden onregelmatige, maar voortgaande schriftelijke en telefonische communicatie (over keuzes die we moesten maken) telefoon. Ik kreeg onverwacht te horen dat ons initiatief voor een watertappunt op voormalige camping Kwakkenberg niet uitgevoerd zou kunnen worden ivm een bomenrichtlijn die het graven voor een waterleiding onder bomen, ook in een korte strook bos niet zou toestaan. Ik heb aangegeven dat ik niet begrijp dat een richtlijn, (want het is géen verbod) zonder overleg tot zo’n definitief besluit zou leiden. Ik heb diverse oplossingen aangedragen en gevraagd om een gesprek om dit mooie initiatief te redden door overleg , maar kreeg toen te horen dat dat niet zou helpen. Na een schriftelijk verzoek aan oa de wethouder, gaat dat geprek nu toch plaatsvinden op woensdag 23 aug 16.00 bij de picknicktafel met een gemeentelijke wijkregisseur en adviseur. U hoort van ons

Antwoord

Goede middag wijkgenoten uit Oost. 18 april kregen we bericht dat het JTP watertappunt technisch mogelijk was en we konden kiezen uit twee locaties. zie https://nijmegen-oost.nl/berichten/leuk-watertappunt-op-vrml-camping-kwakkenberg. In overleg met de buurtcamping nijmegen oost hebben we daarop gekozen voor de meest oostelijke locatie tegenover de kantine van de Trekvogels , aan een druk pad ten zuiden maar parallel aan de Luciaweg met zicht op de buurtcamping . Daarna helaas niets meer gehoord of gelezen. We gaan daarom bellen met de gemeente en u hoort van ons.

Antwoord

Goede middag wijkgenoten uit Oost. 18 april kregen we bericht dat het JTP watertappunt technisch mogelijk was en we konden kiezen uit twee locaties. zie https://nijmegen-oost.nl/berichten/leuk-watertappunt-op-vrml-camping-kwakkenberg. In overleg met de buurtcamping nijmegen oost hebben we daarop gekozen voor de meest oostelijke locatie tegenover de kantine van de Trekvogels , aan een druk pad ten zuiden maar parallel aan de Luciaweg met zicht op de buurtcamping . Daarna helaas niets meer gehoord of gelezen. We gaan daarom bellen met de gemeente en u hoort van ons.

Antwoord

op 18 april hebben wij van de wijkregisseur gehoord dat het JTP watertappunt technisch mogelijk was op de voormalige canping kwakkenberg. Samen met de Buurtcamping Nijmegen oost hebben wij toen 25 april gekozen voor de meest oostelijke locatie aan de zuidkant van de Luciaweg tegenover de kantine van de Trekvogels op luciaweg 25. Dat heuglijke nieuws hebben we ook op nijmegen-oost.nl gezet waardoor het ook in de wijkkrant van mei stond. Daarna niets meer gehoord van de wijkregisseur en zullen daarom gaan bellen.

Antwoord

Wat een goed idee!

Antwoord

Hulde aan Henk! Als initiatiefnemer van de Buurtcamping Nijmegen oost steun ik deze aanvraag zeer. We zouden het fantastisch fijn vinden om een watertap op deze lokatie te krijgen. Niet alleen voor de Buurtcamping. Zelf wandel ik er veel met onze hond en zijn we er met het gezin ook vaak te vinden. Super vreemd dat ik als bewoner van hengtdal aan de rand van de kwakkenberg niet mag mee stemmen. We stemmen voor!!!

Antwoord

dag Oost- genoten. Als je in de wijk Kwakkenberg woont kun je dit idee liken door op het hartje te drukken . Woon je in een andere oostwijk als Hengstdal woont kun je je steun alleen laten blijken door net als ik hier een reactie achter te laten; al is het maar éen woord. bijv DOEN ! Ik hoop dat je dat wilt uitvoeren of mailen naar wijkregisseuroost@nijmegen.nl Je kunt de wijkregisseur dan ook vragen het steunen eenvoudiger te maken. Hengstdal, Do 26 jan Alvast bedankt ! HH

Antwoord
Idee is ingestuurd op 17-01-2023