Kwakkenbergweg / Sophiaweg: waterafvoer bocht rotonde onvoldoende

In het Wijkbeheerplan Hunnerberg, Ooyse Schependom, Kwakkenberg, Beheer van de openbare ruimte voor de periode 2012-2017, wordt al sedert 2014 melding gemaakt van de slechte afwatering van overmatig regenwater in de bocht van de rotonde Sophiaweg / Kwakkenbergweg. Lijnbus 8, afkomstig vanuit Berg en Dal, maar ook andere weggebruikers, moeten zich een weg banen door een hele grote waterplas.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

De infiltratieputten zijn door de aannemer gereinigd. We verwachten dat hiermee de wateroverlast op rotonde Kwakkenbergweg- Sophiaweg is verholpen. Als dat niet zo is kunt u dit opnieuw melden met de Meld- en Herstelapp.

Het blijkt dat de kolken zijn aangesloten op 4 infiltratieputten die waarschijnlijk niet gereinigd worden. Onze aannemer gaat nu eerst de putten inspecteren en indien nodig reinigen. Wanneer we met de Sophiaweg aan de slag gaan, dan laat de wegbeheerder de goot nameten en indien nodig aanpassen zodat het regenwater naar de kolken loopt.

Hallo leden van het platform! Mooi dat jullie mijn wijkplan hebben gevonden en gebruiken. Ik vraag na hoe het zit met deze wateroverlast-locatie en wat hier aan gedaan gaat worden en wanneer.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 16-05-2018
Idee is ingestuurd op 17-01-2018